Náhledový index (zobrazení více snímků)

 1. Přepněte do režimu náhledového indexu.

  • Během přehrávání snímků otočte voličem Rychloovladač 2 doleva.
  • Zobrazí se náhledový index 4 snímků. Vybraný snímek je zvýrazněn oranžovým rámečkem.
  • Pokud volič Rychloovladač 2 otočíte ještě dále proti směru hodinových ručiček, zobrazí se náhledový index 9, 36 nebo 100 snímků. Pokud volič otočíte po směru hodinových ručiček, vrátíte se přes zobrazení 100, 36, 9 nebo 4 snímků na zobrazení jednotlivých snímků.
 2. Procházení snímků

  • K posunutí oranžového rámečku výběru snímku použijte ovladač Multiovladač nebo Rychloovladač 1.
  • Po stisknutí tlačítka NASTAVENÍ v režimu náhledového indexu se vybraný snímek zobrazí jako jednotlivý snímek.