Samospoušť filmu

Záznam filmu lze zahájit samospouští.

  1. Vyberte možnost [Snímání: Samospoušť filmu].

  2. Vyberte možnost.

  3. Zaznamenejte film.

    • Po stisknutí tlačítka filmu nebo klepnutí na ikonu [Záznam filmu] zobrazí fotoaparát zbývající počet sekund do záznamu a vydá tón.

Poznámka

  • Chcete-li zrušit samospoušť, klepněte na obrazovku nebo stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.