P: Programová automatická expozice

Fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky a hodnotu clony podle jasu objektu.

Zkratka [Programová automatická expozice] označuje program.

Zkratka AE označuje automatickou expozici (Auto Exposure).

 1. Nastavte režim snímání na [Programová automatická expozice].

  • Stiskněte tlačítko MODE a otáčením voliče Hlavní ovladač vyberte položku [Programová automatická expozice].
 2. Zaostřete na objekt.

  • Zaměřte AF bod na fotografovaný objekt a stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
  • Jakmile je objekt zaostřený, AF bod zezelená (s jednosnímkovým automatickým zaostřováním).
  • Rychlost závěrky a hodnota clony se nastaví automaticky.
 3. Zkontrolujte zobrazení.

  • Dokud hodnota expozice nebliká, bude dosažena standardní expozice.
 4. Vyfotografujte snímek.

  • Upravte kompozici snímku a úplně stiskněte tlačítko spouště.

Upozornění

 • Blikající hodnota rychlosti závěrky „30"“ a maximální clony signalizují podexponování.

  Zvyšte citlivost ISO nebo použijte blesk.

 • Blikající hodnota rychlosti závěrky „1/8000“ a maximální hodnota clony signalizují přeexponování.

  Snižte citlivost ISO nebo použijte ND filtr (prodává se samostatně) k omezení množství světla vnikajícího do objektivu.

Poznámka

 • Rozdíly mezi režimem [Programová automatická expozice] a [Automatický inteligentní scénický režim]

 • Režim [Automatický inteligentní scénický režim] omezuje dostupné funkce a automaticky nastavuje metodu AF, režim měření a mnoho dalších funkcí, aby zabránil nepovedeným snímkům. Na rozdíl od něho režim [Programová automatická expozice] pouze automaticky nastavuje rychlost závěrky a hodnotu clony a umožňuje libovolně nastavit metodu AF, režim měření a další funkce.
 • Posun programu

 • V režimu [Programová automatická expozice] můžete při zachování stejné expozice libovolně měnit kombinaci (program) rychlosti závěrky a hodnoty clony automaticky nastavené fotoaparátem. Tato funkce je označována jako posun programu (někdy také jako flexibilní program).
 • S funkcí Posun programu stiskněte tlačítko spouště do poloviny a poté otáčejte ovladačem Hlavní ovladač až do zobrazení požadované rychlosti závěrky nebo hodnoty clony.
 • Posun programu se automaticky zruší při ukončení časovače měření (vypne se zobrazení nastavení expozice).
 • Posun programu nelze použít s bleskem.