Fv: Flexibilní priorita AE

V tomto režimu můžete ručně nebo automaticky nastavit rychlost závěrky, hodnotu clony a citlivost ISO a zkombinovat tato nastavení s volbou kompenzace expozice. Snímání v režimu [Flexibilní priorita AE], s ovládáním každého z těchto parametrů, je ekvivalentní snímání v režimu [Programová automatická expozice], [Priorita závěrky AE], [Priorita clony AE] nebo [Ruční expozice].

[Flexibilní priorita AE] označuje flexibilní hodnotu.

 1. Nastavte režim snímání na [Flexibilní priorita AE].

  • Stiskněte tlačítko MODE a otáčením voliče Hlavní ovladač vyberte položku [Flexibilní priorita AE].
 2. Nastavte rychlost závěrky, hodnotu clony a citlivost ISO.

  • Otáčením voliče Rychloovladač 2 vyberte položku, kterou chcete nastavit. Nalevo od vybrané položky se zobrazí ikona [Hlavní ovladač].
  • Otáčením ovladače Hlavní ovladač nastavte možnost.
  • Chcete-li nastavení vynulovat na hodnotu [AUTO], stiskněte tlačítko Vymazat.
 3. Nastavte hodnotu kompenzace expozice.

  • Otáčením voliče Rychloovladač 2 vyberte požadovaný indikátor úrovně expozice. Nalevo od indikátoru úrovně expozice se zobrazí ikona [Hlavní ovladač].
  • Otáčením ovladače Hlavní ovladač nastavte možnost.
  • Chcete-li nastavení vynulovat na hodnotu [±0], stiskněte tlačítko Vymazat.

Kombinace funkcí v režimu [Flexibilní priorita AE]

Rychlost závěrky Hodnota clony Citlivost ISO Kompenzace expozice Režim snímání
[AUTO] [AUTO] [AUTO] K dispozici Podobný režimu [Programová automatická expozice]
Ruční výběr
Ruční výběr [AUTO] [AUTO] K dispozici Podobný režimu [Priorita závěrky AE]
Ruční výběr
[AUTO] Ruční výběr [AUTO] K dispozici Podobný režimu [Priorita clony AE]
Ruční výběr
Ruční výběr Ruční výběr [AUTO] K dispozici Podobný režimu [Ruční expozice]
Ruční výběr

Upozornění

 • Blikání hodnot indikuje riziko podexponování nebo přeexponování. Upravte expozici, až hodnota přestane blikat.

  Pomalá synchronizace se nepoužívá při slabém osvětlení, pokud je nastaven režim [Flexibilní priorita AE], který připomíná režim [Priorita clony AE] nebo [Programová automatická expozice], i když je položka [Pomalá synchr.] v nabídce [Snímání: Ovládání blesku Speedlite] nastavena na hodnotu [1/250-30 s auto] (nebo [1/200-30 s auto]).

Poznámka

 • Hodnoty pro rychlost závěrky, hodnotu clony a citlivost ISO, které jsou nastaveny na [AUTO], jsou podtržené.
 • Rychlost závěrky, hodnotu clony a citlivost ISO lze nastavit na možnost [AUTO] a hodnotu kompenzace expozice na [±0] v kroku 2 nebo 3 přidržením stisknutého tlačítka Vymazat.