Zapnutí napájení

 • Zapnutí

  Fotoaparát se zapne.

 • Vypnutí

  Fotoaparát je vypnutý a nepracuje. Nastavte vypínač napájení do této polohy, jestliže fotoaparát nepoužíváte.

Poznámka

 • Pokud přesunete vypínač napájení do polohy Vypnutí v době, kdy se zaznamenává snímek na kartu, zobrazí se zpráva [Ukládání...] a napájení se vypne až po dokončení záznamu.

Nastavení data, času a časového pásma

Pokud se po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka nastavení data/času/pásma, nastavte datum/čas/pásmo podle pokynů uvedených v části Datum/čas/pásmo.

Změna jazyka uživatelského rozhraní

Postup změny jazyka uživatelského rozhraní naleznete v části Jazyk.

Automatické čištění snímače

 • Kdykoliv je vypínač napájení nastaven do polohy Vypnutí, snímač se automaticky vyčistí (což může vydávat slabý zvuk). Během čištění snímače se na obrazovce zobrazí ikona [Vyčistit nyní]. Chcete-li umožnit automatické čištění snímače, když je vypínač napájení přesunut do polohy Zapnutí, můžete provést příslušné nastavení v položce [Nastavení: Čištění snímače] ().
 • Pokud opakovaně přepnete vypínač napájení do polohy Zapnutí nebo Vypnutí během krátké doby, nemusí se ikona [Vyčistit nyní] zobrazit, ale to neznamená, že fotoaparát selhává.

Indikátor stavu baterie

Po přesunutí vypínače napájení do polohy Zapnutí se zobrazí stav baterie.

Displej Stav baterie 100–70 Stav baterie 69–50 Stav baterie 49–20 Stav baterie 19–10 Stav baterie 9–1 Stav baterie 0
Stav (%) 100–70 69–50 49–20 19–10 9–1 0

Poznámka

 • Provedením libovolného z následujících kroků způsobíte, že se baterie vybije rychleji:
  • Stisknutím tlačítka spouště do poloviny na dlouhou dobu.
  • Častou aktivací automatického zaostřování (AF) bez pořízení snímku.
  • Používání Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
  • Používání funkce Wi-Fi nebo Bluetooth.
 • Počet dostupných snímků se může snížit v závislosti na aktuálních podmínkách snímání.
 • Činnost objektivu je napájena z baterie fotoaparátu. Určité objektivy mohou způsobovat rychlejší vybíjení baterie než jiné objektivy.
 • Ke kontrole stavu baterie si zobrazte položku [Nastavení: Info baterie] ().
 • Za nízkých teplot okolního prostředí nemusí být fotografování možné i při dostatečně nabité baterii.