Používání obrazovky

Můžete změnit směr a úhel natočení obrazovky.

 1. Vyklopte obrazovku.

 2. Otočte obrazovku.

  • Odklopenou obrazovku můžete naklonit nahoru, dolů nebo otočit směrem k fotografovanému objektu.
  • Uvedené úhly jsou pouze přibližné.
 3. Obraťte ji směrem k sobě.

  • Normálně používejte fotoaparát s obrazovkou natočenou k sobě.

Upozornění

 • Vyvarujte se zatlačování obrazovky do pozice během otáčení, neboť tím dochází k nepatřičnému tlaku na závěs.
 • Po připojení kabelu ke konektoru fotoaparátu bude rozsah úhlu otočení odklopené obrazovky omezen.

Poznámka

 • Když fotoaparát nepoužíváte, udržujte obrazovku zavřenou a směrem k tělu fotoaparátu. Obrazovku tak budete chránit.
 • Zrcadlový obrázek objektů (obrácený doprava/doleva) se zobrazuje, když obrazovka směřuje k objektům před fotoaparátem.