Návody k použití

  • Návod k použití, dodaný spolu s fotoaparátem, poskytuje základní popisy fotoaparátu a funkcí Wi-Fi.

  • Rozšířená uživatelská příručka

    Tato Rozšířená uživatelská příručka obsahuje kompletní pokyny.

    Nejnovější Rozšířenou uživatelskou příručku získáte na následujícím webu.

    https://cam.start.canon/C003/

Poznámka

  • Chcete-li zobrazit QR kód na obrazovce fotoaparátu, vyberte možnost [Nastavení: URL pro manuál/software].