Nastavení uživatelských a osobních funkcí

Funkce blesku Speedlite můžete upravit, aby vyhovovaly vašim fotografickým potřebám. Funkce pro tento účel se nazývají uživatelské funkce a osobní funkce. Osobní funkce také umožňují přizpůsobení speciálně pro model EL-10.

C.Fn: Uživatelské funkce

 1. Stiskněte tlačítko PODNABÍDKA.

 2. Zobrazte obrazovku uživatelských funkcí.

  • Otáčením voličem Otočný volič vyberte C.Fn a pak stiskněte Vybrat/nastavit.
  • Zobrazí se obrazovka uživatelských funkcí.
 3. Vyberte možnost, kterou chcete nastavit.

  • Otáčením voliče Otočný volič vyberte položku (číslo), kterou chcete nastavit.
 4. Změňte nastavení.

  • Stiskněte tlačítko Vybrat/nastavit.
  • Otáčením voličem Otočný volič vyberte požadovanou volbu a pak stiskněte Vybrat/nastavit.
  • Stisknutím tlačítka Zpět opustíte nastavení.

P.Fn: Osobní funkce

 1. Stiskněte tlačítko PODNABÍDKA.

 2. Zobrazte obrazovku osobních funkcí.

  • Vyberte P.Fn jako v kroku 2 pro vlastní funkce a pak stiskněte Vybrat/nastavit.
 3. Nastavte funkci.

  • Nastavte osobní funkce jako v krocích 3–4 pro uživatelské funkce.

Seznam uživatelských funkcí

Seznam osobních funkcí

Vymazání všech uživatelských/osobních funkcí

Na obrazovce zobrazené výše vyberte Vymazat C.Fn nebo Vymazat P.Fn, pak výběrem OK vymažte všechny uživatelské nebo osobní funkce.

Upozornění

 • Vymazání všech uživatelských funkcí nevymaže funkci C.Fn-00.

Poznámka

 • Uživatelské funkce blesku Speedlite můžete též nastavit nebo vymazat z obrazovky nabídky fotoaparátu ().
 • Vymažou se všechny uživatelské/osobní funkce uložené v Uživatelský režim blesku 1, Uživatelský režim blesku 2 a Uživatelský režim blesku 3 a uživatelský režim blesku.