Začínáme a základní operace

V této kapitole je popsána příprava před zahájením fotografování s bleskem a základní operace při fotografování.

Upozornění

  • Bezpečnostní opatření pro souvislé emitování záblesků blesku

  • Chcete-li zabránit opotřebení nebo poškození hlav blesku v důsledku přehřátí, neemitujte záblesky souvisle na plný výkon více než přibližně 32krát. Po souvislém emitování záblesků na plný výkon přestaňte používat blesk Speedlite na nejméně 35 minut.
  • Po souvislém emitování tolika záblesků na plný výkon může další souvislé emitování záblesků v krátkých intervalech aktivovat bezpečnostní funkci, která omezí emitování záblesků. Při omezení emitování záblesků úrovně 1 se interval záblesků automaticky nastaví přibližně na 10 sekund. V takovém případě přestaňte používat blesk Speedlite na nejméně 35 minut.
  • Podrobné informace naleznete v části Omezení záblesků blesku z důvodu zvýšené teploty.