Příslušenství

Doporučujeme používat originální příslušenství společnosti Canon.

Tento výrobek je navržen pro optimální výkon s originálním příslušenstvím Canon, proto jej doporučujeme používat s originálním příslušenstvím.

Společnost Canon nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nehod, jako je porucha nebo požár, ke kterým dojde v důsledku vytečení baterie, výbuchu nebo jiných problémů způsobených neoriginálním příslušenstvím. Upozorňujeme, že jakákoli oprava výrobků Canon, která je v důsledku takového poškození vyžadována, není kryta zárukou, ale může být provedena za poplatek.

Upozornění

  • Bateriový zdroj LP-EL je navržen pro použití pouze s originálními výrobky Canon. Společnost Canon nemůže v žádném případě zaručit, že při jejich používání s nevyhrazenými nabíječkami baterií nebo jinými produkty nedojde k poruchám nebo nehodám.