Odražený záblesk

Namířením hlavy blesku na strop nebo stěnu za účelem využití odraženého světla lze změkčit stíny objektu a vytvořit tak přirozenější snímky. Tato metoda fotografování se nazývá fotografování s odraženým bleskem.

Nastavení orientace hlavy blesku

 • Hlavu blesku můžete otočit nebo naklonit způsobem znázorněným na obrázku. Otočením nebo nakloněním hlavy blesku se změní zobrazení na Odražený záblesk.
 • S bleskem Speedlite nastaveným na pokrytí blesku A (Auto) se po otočení hlavy blesku nastaví pokrytí na 50 mm a zobrazí se ---.
 • Pokrytí blesku můžete také nastavit ručně ().

Poznámka

 • Odražení světla od stropů nebo stěn, které jsou příliš daleko, nemusí zajistit dostatečnou expozici, protože k objektu nedosáhne dostatek světla.
 • Pokud jsou vaše snímky příliš tmavé, omezte hodnotu clony (clonové číslo), aby se clona otevřela a opakujte akci. Rovněž můžete zkusit zvětšit citlivost ISO.
 • K odražení záblesku si vyberte obyčejný bílý nebo šedobílý strop či stěnu, protože jsou více reflexní. Odrazy od nebílých povrchů nemusí zajišťovat dostatečnou expozici – k objektu se nemusí dostat dostatek světla a vaše snímky mohou být ovlivněny barvou použitého povrchu.
 • Použití rychlého blesku při fotografování s odraženým bleskem pravděpodobně způsobí podexpozici v důsledku sníženého výkonu blesku.

Fotografování s bleskem na malou vzdálenost Fotografování s bleskem na malou vzdálenost

Objekty můžete snímat na malou vzdálenost přibližně 0,5–2 m nakloněním hlavy blesku dolů o 7 °.

Nakloněním hlavy blesku dolů o 7 ° se změní zobrazení na Fotografování s bleskem na malou vzdálenost.

Poznámka

 • Při naklonění hlavy blesku dolů se zobrazí následující obrazovka. Pokud se naklonila omylem, vraťte ji do původní polohy.

Fotografování s odrazem světla

Použití odrazné destičky při fotografování portrétu umožňuje zachytit světlo odrážející se v očích fotografované osoby, a vytvořit tak živější výraz.

 1. Nakloňte hlavu blesku nahoru o 90 °.

 2. Vytáhněte širokoúhlou rozptylnou destičku.

  • Nadzdvihněte zarážku uprostřed širokoúhlé rozptylné destičky.
  • Spolu s ní se vysune bílá odrazná destička.
 3. Zasuňte širokoúhlou rozptylnou destičku zpět.

  • Zasuňte zpět pouze širokoúhlou rozptylnou destičku tak, aby nahoře zůstala pouze odrazná destička.
  • Fotografování je stejné jako při normálním fotografování s odraženým bleskem.

Upozornění

 • Otočte hlavu blesku směrem dopředu a zvedněte ji o 90 ° nahoru. Pokud je hlava blesku otočená doleva nebo doprava, odražení světla není příliš účinné.
 • Chcete-li efektivně dosáhnout odrazu světla do očí fotografované osoby, fotografujte objekt z maximální vzdálenosti asi 1,5 m (při citlivosti ISO 100 s f/2.8).
 • Širokoúhlou rozptylnou destičku nevytahujte příliš silně. Jinak by se širokoúhlá rozptylná destička mohla odpojit od blesku Speedlite.