Synchronizace na druhou lamelu

Použití synchronizace na druhou lamelu při nízké rychlosti závěrky umožňuje dosáhnout přirozených snímků se stopami pohybu předmětu, například osvětlení aut. Záblesk je emitován okamžitě před ukončením fotografování fotoaparátu (před uzavřením závěrky).

  1. Zatlačte joystick dovnitř.

  2. Vyberte položku uvedenou v (1).

    • Stiskněte joystick svisle nebo vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a vyberte položku, pak zatlačte joystick dovnitř.
  3. Vyberte možnost Synchronizace na druhou lamelu.

    • Stiskněte joystick vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a vyberte Synchronizace na druhou lamelu, pak zatlačte joystick dovnitř.

Poznámka

  • Synchronizace na druhou lamelu závěrky pracuje dobře v režimu snímání Režim Bulb (režim Bulb).
  • Blesk Speedlite v režimu blesku ETTL emituje záblesk dvakrát. První aktivace, která neznačí závadu, je předzáblesk určující výkon blesku.
  • Chcete-li se vrátit k normálním zábleskům blesku, v kroku 3 vyberte Synchronizace na první lamelu závěrky (synchronizace na první lamelu) (po nakonfigurování se Synchronizace na první lamelu závěrky nezobrazí na obrazovce).