Nabíjení baterie

 1. Sejměte ochranný kryt.

 2. Zcela vložte baterii do nabíječky.

  • Baterii vyjměte opačným postupem.
 3. Nabijte baterii.

  Pro model LC-E6

  • Podle vyobrazení šipkou vyklopte kontakty nabíječky baterií a zasuňte je do elektrické zásuvky.

  Pro model LC-E6E

  • Připojte napájecí kabel k nabíječce a zasuňte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky.
  • Automaticky se zahájí nabíjení a indikátor nabíjení začne oranžově blikat.
Stav nabití baterie Indikátor nabíjení
Barva Zobrazení
0 – 49 % Oranžová Bliká jednou za sekundu
50 – 74 % Bliká dvakrát za sekundu
75 % nebo více Bliká třikrát za sekundu
Zcela nabito Zelená Zůstává rozsvícená
 • Nabití vybité baterie trvá přibližně 2 hodiny a 10 minut při pokojové teplotě (23 °C). Doba nabíjení se výrazně liší v závislosti na teplotě okolního prostředí a zbývající kapacitě.

 • Z bezpečnostních důvodů trvá nabíjení baterie při nízkých teplotách (5–10 °C) déle (přibližně až 4 hodiny).
 • Blesk Speedlite se nedodává předem nabitý.

  Před použitím jej nabijte.

 • Nabíjení proveďte v den použití nebo o den dříve.

  Baterie se během skladování postupně vybíjejí.

 • Baterii po nabití vyjměte a odpojte nabíječku.
 • Ochranný kryt lze připevnit tak, aby otočením do určitého směru indikoval stav nabití nebo vybití.

  V závislosti na směru, kterým kryt připevníte, jsou okénkem (Okénko na ochranném krytu) viditelné různé barvy. Když zvolíte barvy pro nabité a vybité baterie a nasadíte kryt odpovídajícím způsobem, uvidíte stav baterie na první pohled.

 • Když blesk Speedlite nepoužíváte, vyjměte z něj baterii.

  Pokud je baterie ponechána v blesku Speedlite po delší dobu, může stopové množství proudu, který dále protéká, vést k nadměrnému vybití a zkrácení životnosti baterie. Uložte baterii s nasazeným ochranným krytem. Vezměte na vědomí, že skladování plně nabité baterie může snížit její výkon.

 • Nabíječku baterií lze též používat v jiných zemích.

  Nabíječka je kompatibilní s domovní elektrickou sítí 100–240 V AC 50/60 Hz. V případě potřeby zapojte běžně dostupný adaptér zástrčky pro příslušnou zemi nebo oblast. Nepřipojujte ji k přenosným napěťovým transformátorům, abyste zabránili poškození,.

 • Baterie, které rychle ztrácí svůj náboj, přestože byly plně nabité, může být nutné vyměnit.

  Před zakoupením nové baterie zkontrolujte výkon nabíjení stávající baterie.

Upozornění

 • Po odpojení nabíječky se po dobu přibližně 10 s nedotýkejte vidlice.
 • Baterie se nenabíjejí, pokud není zbývající kapacita nižší než přibližně 90 %.

Poznámka

 • Skladování baterie

 • Uložte na chladném, suchém a dobře ventilovaném místě.
 • I když je baterie vyjmuta, stopové množství proudu, který nadále protéká interně, může nakonec vést k nadměrnému vybití a zabránit dalšímu používání navzdory nabíjení.
 • Před dlouhodobým uskladněním nabijte baterii na přibližně 50 % asi jednou za rok.