Nastavení funkcí blesku pomocí ovládání fotoaparátu

V této kapitole je popsán postup nastavení funkcí blesku z obrazovky nabídky fotoaparátu.

Upozornění

  • Pokud je jako režim fotografování fotoaparátu nastaven plně automatický režim nebo režim základní zóny, operace uvedené v této kapitole nejsou dostupné. Režim fotografování fotoaparátu nastavte na Proměnlivá automatická expozice Programová automatická expozice Priorita závěrky AE Priorita clony AE Ruční expozice bulb (Režim Bulb) (Pokročilá zóna fotografování).