Synchronizace s vysokými rychlostmi

Při synchronizaci s vysokými rychlostmi můžete fotografovat s bleskem i v případě, že rychlosti závěrky přesahují maximální hodnotu rychlosti závěrky synchronizace blesku fotoaparátu. Je to účinné zejména v případě, kdy chcete fotografovat v režimu priority clony AE Priorita clony AE (otevřená clona) s rozmazaným pozadím např. ve venkovním prostředí za denního světla.

 1. Stlačte joystick svisle.

 2. Vyberte položku v (1).

  • Stlačte joystick nahoru/dolů/doleva/doprava nebo otočte Výběrový volič a vyberte některou položku. Potom joystick stlačte svisle.
 3. Vyberte možnost Synchronizace s vysokými rychlostmi.

  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte Synchronizace s vysokými rychlostmi. Potom joystick stlačte svisle.
  • Zkontrolujte, zda v hledáčku svítí symbol Synchronizace s vysokými rychlostmi, potom fotografujte.

Upozornění

 • Při synchronizaci s vysokými rychlostmi platí, že čím vyšší rychlost závěrky, tím nižší směrné číslo. Efektivní dosah blesku můžete zkontrolovat na panelu LCD.
 • Aby se zabránilo zkrácení životnosti a poškození blesku přehřátím, lze počet po sobě jdoucích záblesků při kontinuálním snímání omezit synchronizací s vysokými rychlostmi.

Poznámka

 • Pokud je rychlost závěrky nižší než maximální rychlost synchronizace blesku, symbol Synchronizace s vysokými rychlostmi se v hledáčku nezobrazí.
 • Chcete-li se vrátit k normálnímu blesku, v kroku 3 vyberte Synchronizace na první lamelu závěrky (synchronizace na první lamelu závěrky) (Synchronizace na první lamelu závěrky se na obrazovce po tomto nastavení nezobrazí).