Изрязване на JPEG/HEIF изображения

Можете да изрежете заснето JPEG или HEIF изображение и да го съхраните като отделно изображение. Не можете да изрязвате RAW изображения и кадри от 4K видео, запаметени като цифрови снимки.

 1. Изберете [Playback: Cropping/Playback: Изрязване].

 2. Изберете изображение.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете изображението, което желаете да изрежете.
  • Натиснете бутона Quick Control/Set, за да изведете рамката за изрязване.
 3. Задайте рамката за изрязване.

  • Ограденото от рамката за изрязване поле от снимката ще бъде изрязано.
  • Промяна на размера на рамката за изрязване

   Завъртете селектора Main dial, за да промените размера на рамката за изрязване. Колкото по-малка е рамката за изрязване, толкова по-голямо ще е увеличението.

  • Корекция на наклона

   Можете да коригирате наклона на изображението с ±10°. Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете [Tilt correction], и след това натиснете бутона Quick Control/Set. Наблюдавайки ориентацията на изображението спрямо координатната мрежа, завъртете селектора Quick control dial (на стъпки от 0,1°) или докоснете лявата или дясната стрелка (на стъпки 0,5°) в горния ляв ъгъл на екрана, за да коригирате наклона. След като приключите с корекцията, натиснете бутона Quick Control/Set.

  • Промяна на съотношението и ориентацията на рамката за изрязване.

   Завъртете селектора Quick control dial и изберете [Aspect ratio settings]. С всяко натискане на бутона Quick Control/Set променяте съотношението на рамката за изрязване.

  • Местене на рамката за изрязване

   Използвайте Cross keys, за да местите рамката за изрязване във вертикална и хоризонтална посока.

 4. Проверете зоната за изрязване на изображението.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете [Area selection], и след това натиснете бутона Quick Control/Set. Ще се покаже зоната за изрязване на изображението.
 5. Запаметете.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете [Save and exit], и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Изберете [OK], за да съхраните изрязаното изображение.
  • Проверете папката за съхранение и номера на файла на изображението и след това изберете [OK].
  • За да изрежете друго изображение, повторете стъпки от 2 до 5.

Внимание

 • Позицията и размерът на рамката за изрязване може да се променят в зависимост от ъгъла, зададен за корекция на наклона.
 • Щом изрязаното изображение бъде съхранено, то повече не може да бъде изрязвано или променяно като размер.
 • Информация за AF точката () и данни за ретуширане на следи от прах () не се добавят към изрязаните изображения.
 • Достъпните съотношения на изображението се различават в зависимост от това дали използвате настройката [Playback: Cropping/Playback: Изрязване] или настройката [Custom Functions: Add cropping information/Custom Functions: Добавяне на информация за изрязване].