Dual Pixel RAW

Снимането във формат RAW или Compact RAW, когато тази функция е активирана, създава специални Dual Pixel RAW изображения, съдържащи информация от двойните пиксели на заснемащия сензор. Това се нарича снимане във формат Dual Pixel RAW.

Когато обработвате изображенията със софтуера Digital Photo Professional за фотоапарати EOS, можете да се възползвате от Dual Pixel данните, за да настроите фино рязкостта (използване на информацията за дълбочина, съдържаща се във файла), леко да изместите гледната точка на фотоапарата, както и да намалите отблясъците.

Резултатите ще се различават в зависимост от условията на снимане, така че преди да използвате тази функция, направете справка с ръководството за употреба на Digital Photo Professional за подробности относно характеристиките на формата Dual Pixel RAW и обработката на изображения.

 1. Изберете [Shooting: Dual Pixel RAW].

 2. Изберете [Enable/Разрешено].

 3. Задайте качество на изображението RAW или Compact RAW.

  • Задайте качество на изображението RAW, RAW+JPEG, RAW+HEIF, Compact RAW, Compact RAW+JPEG или Compact RAW+HEIF.
 4. Направете снимката.

  • Ще се заснеме RAW изображение, съдържащо Dual Pixel данни (Dual Pixel RAW изображение).

Внимание

 • Времето за стартиране ще бъде по-дълго, когато поставите превключвателя на захранването в позиция Power on или когато фотоапаратът трябва да възстанови работата си след автоматично изключване.
 • Честотата на заснемане на серия от снимки е ниска, когато снимате във формат Dual Pixel RAW (). Максималният брой снимки в серия също намалява.
 • Методите на снимане [High-speed continuous shooting plus] и [High-speed continuous shooting] не са достъпни. Задаването на режим [High-speed continuous shooting plus] или [High-speed continuous shooting] има същия ефект като задаването на режим [Low-speed continuous shooting].
 • Шумът може да бъде по-видим в RAW, RAW+JPEG или RAW+HEIF, коагато за [Shooting: Dual Pixel RAW] е зададена настройка [Enable/Разрешено].
 • Следните функции не са достъпни: HDR снимане, редуциране на шума чрез множество експонации, многократна експонация, RAW серия от снимки, клин на фокуса, електронен затвор и настройване на качеството на изображението с едно натискане на бутон.

Забележка

 • Степен и ефект на Dual Pixel RAW корекцията

 • По-големите отвори на диафрагмата на обектива увеличават степента и ефекта на корекцията.
 • Степента и ефектът на корекцията може да не са достатъчни с някои обективи и при някои сцени.
 • Нивото на настройване и ефектът на корекцията ще се различават в зависимост от ориентацията на фотоапарата (вертикална или хоризонтална).
 • Степента и ефектът от корекцията може да не са достатъчни при някои условия на снимане.