Изглед с увеличаване

Можете да увеличите заснетите изображения.

 1. Увеличете изображението.

  • Натиснете бутона Magnify or reduce.
  • Активира се изгледът с увеличаване. Позицията на увеличената зона (1) е показана в долната дясна част на екрана заедно с [Quick control dial 2Magnify or reduce].
  • За да увеличите изображението, завъртете селектора Quick control dial 2 по часовниковата стрелка.
  • За да намалите изображението, завъртете селектора Quick control dial 2 обратно на часовниковата стрелка. За групово възпроизвеждане () продължете да въртите селектора.
 2. Местете увеличената зона.

  • Използвайте Multi-controller, за да местите увеличената зона.
  • Натиснете бутона Magnify or reduce или MENU, за да отмените изгледа с увеличаване.

Забележка

 • За да превключите към други изображения при текущия коефициент на увеличение, завъртете селектора Quick control dial 1.
 • Увеличаване не е достъпно за видео.

Задаване на първоначалното увеличение

Можете да зададете първоначалния коефициент на увеличение.

 1. Изберете [Playback: Magnification/Playback: Увеличение].

 2. Изберете [Magnificatn (apx)/Увеличение (прибл.)].

 3. Изберете опция.

  • 2x/2x, 4x/4x, 8x/8x, 10x/10x

   Изгледът с увеличаване започва с избрания коефициент на увеличение.

  • Actual size/Действителен размер

   Показва изображения в пълен размер въз основа на техните пиксели.

  • Same as last/Същото като предходното

   Запазва се увеличението от последния път, когато сте натиснали бутона Playback или Magnify or reduce, за да затворите изгледа с увеличаване.

Задаване на първоначалната позиция за увеличаване

Можете да зададете първоначалната позиция за увеличаване.

 1. Изберете [Playback: Magnification/Playback: Увеличение].

 2. Изберете [Magnified position/Позиция на увеличената зона].

 3. Изберете опция.

  • From center/От центъра

   Изгледът с увеличаване започва от центъра на екрана.

  • From focus pt/От точката на фокусиране

   Изгледът с увеличаване започва от AF точката, която е постигнала фокус. Ако изображението е било заснето с ръчно фокусиране, изгледът с увеличаване ще започне от центъра на екрана.

Увеличаване на последващи изображения

Можете да зададете дали да се запази същата позиция за увеличаване или да използвате позицията, зададена в [Magnified position/Позиция на увеличената зона], при показване на следващи изображения.

 1. Изберете [Playback: Magnification/Playback: Увеличение].

 2. Изберете [Maintain position/Запазване на позицията].

 3. Изберете опция.

  • Enable/Разрешено

   Текущата позиция на увеличената зона се запазва при показване на следващи изображения с увеличение.

  • Disable/Забранено

   Позицията, зададена в [Magnified position/Позиция на увеличената зона], се използва при показване на следващи изображения с увеличение.