Групово възпроизвеждане (Възпроизвеждане на множество изображения)

 1. Превключете към екрана за групово възпроизвеждане.

  • При възпроизвеждане на изображения завъртете селектора Quick control dial 2 обратно на часовниковата стрелка.
  • Ще се появи екранът за групово възпроизвеждане с по 4 изображения в група. Избраното изображение се огражда с оранжева рамка.
  • Завъртането на селектора Quick control dial 2 отново обратно на часовниковата стрелка ще превключи екрана последователно от 9 изображения към 36 изображения и 100 изображения. Завъртането на селектора по часовниковата стрелка ще превключи екрана последователно от 100 изображения към 36, 9, 4, 1 изображение.
 2. Превключвайте между изображенията.

  • Използвайте селектора Multi-controller или Quick control dial 1, за да местите оранжевата рамка за избор на изображение.
  • Натиснете бутона SET в режим на групово възпроизвеждане, за да възпроизведете избраното изображение самостоятелно.