Режим „Творчески филтри“

Можете да снимате с приложени филтърни ефекти. Филтърните ефекти могат да бъдат прегледани преди снимането.

 1. Поставете програматора в позиция Creative filters.

 2. Натиснете бутона SET.

 3. Изберете филтърен ефект.

  • Завъртете селектора Main dial, за да изберете филтърен ефект (), и след това натиснете бутона SET.
  • Изображението се показва с приложен филтър.
 4. Регулирайте ефекта и снимайте.

  • Натиснете бутона Q (Quick Control) и изберете символ под [Creative filters/Творчески филтри] (с изключение на Miniature effect/HDR art standard, HDR art vivid, HDR art bold или HDR art embossed).
  • Завъртете селектора Main dial, за да настроите ефекта, и след това натиснете бутона SET.

Внимание

 • Тези операции са възможни и чрез използване на Multi-controller.
 • Настройките RAW и RAW+JPEG не са достъпни. Когато е зададено качеството RAW, изображенията се заснемат с качество на изображението FineLarge. Когато е зададено качеството RAW+JPEG, изображенията се заснемат със зададеното JPEG качество на изображението.
 • Заснемане на серия от снимки не е достъпно, когато е зададена настройка [Grainy B/W], [Soft focus], [Fish-eye effect], [Water painting effect], [Toy camera effect] или [Miniature effect].

Забележка

 • Когато се използва ефект [Grainy B/W/Зърнисто черно-бяло изображение], прегледът на изображението със зърнист ефект ще се различава донякъде от заснетото изображение.
 • Когато се използва ефект [Soft focus/Мек фокус] или [Miniature effect/Ефект „Миниатюра“], прегледът на изображението с ефект на разфокусиране ще се различава донякъде от заснетото изображение.
 • Не се извежда хистограма.
 • Също така не е възможен изглед с увеличаване.
 • Някои от настройките за творчески филтри са достъпни в режимите от творческата зона на програматора ().

Характеристики на творческите филтри

 • Grainy B/W Grainy B/W/Grainy B/W Зърнисто черно-бяло изображение

  Прави изображението зърнисто и черно-бяло. Чрез регулиране на контраста можете да променяте черно-белия ефект.

 • Soft focus Soft focus/Soft focus Мек фокус

  Придава на изображението мек изглед. Чрез настройване на разфокусирането можете променяте степента на омекотяване.

 • Fish-eye effect Fish-eye effect/Fish-eye effect Ефект „Рибешко око“

  Прилага ефекта на fish-eye обектив. Изображението ще бъде цилиндрично изкривено.

  В зависимост от зададеното ниво на ефекта на филтъра, изрязаната по периферията зона от изображението ще бъде различна. Наред с това, тъй като този филтър ще приложи увеличение в центъра на изображението, действителната резолюция в центъра може да се намали в зависимост от броя на пикселите на изображението. Затова задавайте ефекта, като проверявате резултата от ефекта. Използва се една AF точка, фиксирана в центъра.

 • Water painting effect Water painting effect/Water painting effect Ефект „Акварелна рисунка“

  Снимката изглежда като акварелна рисунка с меки цветове. Чрез задаване на настройки на ефекта можете да контролирате наситеността на цветовете. Обърнете внимание, че нощните или тъмните сцени може да не се заснемат с плавна градация и може да изглеждат изкривени или със значителен шум.

 • Toy camera effect Toy camera effect/Toy camera effect Ефект „Фотоапарат играчка“

  Променя цветовете така, че да наподобяват снимка от фотоапарат играчка, и прави ъглите на изображението по-тъмни. Чрез настройване на цветовата тоналност можете да променяте характера ма снимката.

 • Miniature effect Miniature effect/Miniature effect Ефект „Миниатюра“

  Създава ефект на диорама.

  Ако желаете центърът на изображението да бъде на фокус, снимайте с фабричните настройки.

  За да преместите зоната на фокус (рамката на сцената), вижте „Настройване на ефект Миниатюра“. За AF зона се използва [1-point AF/1-точков AF]. Препоръчително е да снимате, като центрирате AF точката в рамката на сцената.

 • HDR art standard HDR art standard/HDR art standard HDR арт стандартни цветове

  Снимките запазват висока детайлност в светлите и тъмните зони. Ниският контраст и малкият диапазон на градацията създават ефект на рисунка. Обектите се заснемат с ярки или тъмни контури.

 • HDR art vivid HDR art vivid/HDR art vivid HDR арт наситени цветове

  Цветовете са по-наситени, отколкото с [HDR art standard/HDR арт стандартни цветове], а ниският контраст и малкият диапазон на градацията създават ефект на художествена графика.

 • HDR art bold HDR art bold/HDR art bold HDR арт супернаситени цветове

  Цветовете са най-наситени, при което обектът изпъква, а снимката изглежда като картина с маслени бои.

 • HDR art embossed HDR art embossed/HDR art embossed HDR арт ембосиран

  Наситеността на цветовете, яркостта, контрастът и градацията се намаляват, за да изглежда снимката плоска. Снимката изглежда също стара и избеляла. Обектите се заснемат с интензивни ярки или тъмни контури.

Внимание

 • Предупреждения за [HDR art standard], [HDR art vivid], [HDR art bold] и [HDR art embossed]

 • В сравнение с други режими на снимане заснетата зона ще бъде по-малка.
 • Реалните снимки ще изглеждат малко по-различно от изображението за преглед с приложен филтърен ефект, показано на екрана.
 • При заснемане на движещи се обекти може да се появят следи от движението на обектите или тъмна зона около обекта.
 • Автоматичното подравняване на изображенията може да не работи правилно с повтарящи се елементи (мрежа, райета и др.), едноцветни изображения с еднообразна тоналност или при силно разместени снимки вследствие на заклащане на фотоапарата.
 • Стремете се да държите фотоапарата стабилно при снимане без статив.
 • Небето, бели стени или подобни обекти може да не се заснемат с гладка градация и може да са с неправилна експонация или цветове или да съдържат значителен шум.
 • Снимането при флуоресцентно или LED осветление може да предизвика неестествено пресъздаване на цветовете на осветените области.
 • Записването на изображения в картата отнема известно време, тъй като те се обединяват след заснемането. Не екрана се извежда се съобщението "BUSY", докато изображенията се обработват, а снимането не е достъпно, докато обработката не приключи.
 • Снимане със светкавица не е възможно.

Забележка

 • С настройки [HDR art standard], [HDR art vivid], [HDR art bold] и [HDR art embossed] можете да заснемате снимки с широк динамичен диапазон, който осигурява висока детайлност в светлите и тъмните зони на изображението при сцени с голям контраст. При натискане на спусъка се заснемат три последователни изображения с различни експонации, които фотоапаратът комбинира в общо изображение. Вижте предупрежденията за [HDR art standard], [HDR art vivid], [HDR art bold] и [HDR art embossed].

Настройване на ефект "Миниатюра"

 1. Преместете рамката на сцената.

  • Използвайте рамката на сцената, за да определите зоната на фокус.
  • За да активирате функцията за местене на рамката на сцената (оцветява се в оранжево), натиснете бутона AF point selection или докоснете [Scene frame adjustment] в долната дясна част на екрана.

   Чрез докосване на [Orientation switching] можете също да превключвате между вертикална и хоризонтална ориентация на рамката на сцената. Превключването на ориентацията на рамката на сцената е възможно също и чрез натискане на Multi-controller наляво/надясно, когато е с хоризонтална ориентация, или нагоре/надолу, когато е с вертикална ориентация.

  • Можете да да местите рамката на сцената чрез селектора Multi-controller, Main dial или Quick control dial 1. За да центрирате рамката на сцената отново, натиснете бутона INFO.
  • За да се върнете към позиционирането на AF точката, натиснете бутона AF point selection отново.
  • За да потвърдите позицията на рамката на сцената, натиснете бутона SET.
 2. Преместете AF точката в желаната позиция и снимайте.

  • AF точката се оцветява в оранжево и може да бъде преместена.
  • Използвайте селектора Multi-controller, Main dial или Quick control dial 1, за да преместите AF точката в позицията, в която желаете да фокусирате.
  • Препоръчително е да снимате, като центрирате AF точката в рамката на сцената.
  • За да върнете AF точката в центъра на екрана, натиснете бутона INFO.
  • За да потвърдите позицията на AF точката, натиснете бутона SET.