Съхраняване/зареждане на настройки на фотоапарата в/от карта

Текущите настройки на фотоапарата, като например настройки за снимане, настройки от менюто и настройки на потребителските функции, могат да бъдат съхранени в картата като файл с настройки на фотоапарата. Ако заредите файл с настройки на фотоапарата, можете да приложите съхранените настройки. Това ви позволява да съхранявате и прилагате оптимални настройки за специфични ситуации на снимане или да зареждате файлове с настройки в други фотоапарати EOS R3, за да използвате фотоапаратите с едни и същи настройки.

Запаметяване на настройките на фотоапарата

 1. Изберете [Set-up: Save/load cam settings on card/Set-up: Съхраняване/зареждане на настройки на фотоапарата в/от карта].

 2. Изберете [Save to card/Съхраняване в карта].

 3. Изберете [OK].

  (1) Карта-приемник

  • Настройките на фотоапарата ще бъдат съхранени в картата.
  • За да зададете име на файла с 8 символа по ваш избор, преди да го съхраните, натиснете бутона INFO в екрана на стъпка 3.
  • За инструкции вижте Име на файл. Стъпките са същите.

Внимание

 • Файлове с настройки, съхранени чрез фотоапарат, различен от EOS R3, не могат да се зареждат в този фотоапарат.
 • Може да се окаже невъзможно да заредите файлове с настройки на фотоапарата, съхранени чрез фотоапарат с различна версия на фърмуера.

Забележка

 • До десет файла с настройки на фотоапарата могат да бъдат запаметени в една карта Ако картата вече съдържа десет файла с настройки на фотоапарата, можете да изтриете някой от съществуващите файлове или да използвате друга карта.

Зареждане на настройки на фотоапарата

На стъпка 2 от Запаметяване на настройките на фотоапарата изберете [Load from card/Зареждане от карта], за да покажете до десет файла с настройки на фотоапарата. Изберете файл и фотоапаратът ще го зареди и ще приложи съхранените настройки.