Име на файл

Името на файла се състои от четири символа (букви и цифри), последвани от четирицифрен номер () и разширение на файла. Можете да промените първите четири символа (букви и цифри), които по подразбиране са уникални за всеки фотоапарат и са зададени фабрично.

Потребителска настройка 1 ви позволява да запаметите четири символа по ваш избор. Потребителска настройка 2 ви позволява да запаметите три символа по ваш избор, а четвърти символ, обозначаващ размера на изображението, се добавя към тях автоматично след заснемането.

(Пример)

Запаметяване/промяна на името на файла

 1. Изберете [Set-up: File name/Set-up: Име на файл].

 2. Изберете [Change User setting*/Промяна потреб. настройка*].

 3. Въведете букви и цифри по ваш избор.

  • Въведете четири символа за потребителска настройка 1 или три символа за потребителска настройка 2.
  • Ако изберете [Input mode], можете да промените режима на въвеждане.
  • За да изтриете единичен символ, изберете [Erase] или натиснете бутона Erase.
  • Използвайте селектора Quick control dial 1 или Quick control dial 2 или Multi-controller, за да изберете символ, и след това натиснете SET, за да го въведете.
 4. Затворете екрана за настройване.

  • Натиснете бутона MENU и след това натиснете [OK].
 5. Изберете запаметено име на файл.

  • Изберете [File name/Име на файл] и след това изберете запаметено име на файл.

Внимание

 • Долна черта (“_”) не може да се използва като първи символ.

Забележка

 • Бележки за [User setting2/Потребителска настройка2]

 • Заснемането, когато сте избрали “*** + image size” (както е зададено в потребителска настройка 2), ще добави символ, обозначаващ текущия размер на изображението, към вашето име на файл като четвърти символ. Значенията на добавените символи са посочени по-долу.

  ***L”: FineLarge, NormalLarge, RAW или HEIF

  ***M”: FineMedium или NormalMedium

  ***S”: FineSmall 1 или NormalSmall 1

  ***T”: Small 2

  ***C”: Compact RAW

  Автоматично добавеният четвърти символ ви позволява да определите размера на изображението, без да отваряте файловете, след като ги прехвърлите в компютър. Също така чрез разширението на файла можете да различите RAW, JPEG и HEIF изображения.

 • Видеофайловете, записани с потребителска настройка 2, се именуват с четвърти символ “_” (долна черта).