Ръчна компенсация на експонацията

Функцията за компенсация на експонацията може да увеличи (по-светла експонация) или намали (по-тъмна експонация) нивото на стандартната експонация, зададена чрез фотоапарата.

Компенсация на експонацията е достъпна в режими [Flexible-priority AE], [Program AE], [Shutter-priority AE], [Aperture-priority AE] и [Manual exposure].

За подробности относно компенсацията на експонацията, когато са зададени режим [Manual exposure] и ISO Авто, вижте M: Ръчна експонация и вижте Fv: AE с гъвкав приоритет за режим [Flexible-priority AE].

 1. Проверете експонацията.

  • Натиснете спусъка наполовина и проверете индикатора за ниво на експонацията.
 2. Задайте желаното ниво на компенсация.

  Увеличена експонация за постигане на по-светло изображение

  Намалена експонация за постигане на по-тъмно изображение

  • Задайте настройката, като наблюдавате екрана и въртите селектора Quick control dial 1.
  • Символът [Exposure compensation] показва, че е зададена компенсация на експонацията.
 3. Направете снимката.

  • За да отмените компенсацията на експонацията, поставете нивото на експонация [Exposure level] в позицията на стандартна експонация ([Standard exposure index]).

Внимание

 • Ако [Shooting: Auto Lighting Optimizer/Shooting: Автоматично оптимизиране на осветеността] () е с настройка, различна от [Disable/Забранено], изображението може да изглежда ярко дори ако е зададена отрицателна компенсация на експонацията.

Забележка

 • Настройката за компенсация на експонацията остава в сила дори след като поставите превключвателя на захранването в позиция Power off.