Поставяне/изваждане на батерии

Поставете напълно заредена батерия LP-E19 във фотоапарата.

Поставяне

 1. Свалете капака на гнездото за батерията.

 2. Поставете батерията във фотоапарата.

  • Вкарайте батерията в гнездото докрай, след това завъртете лоста за освобождаване на батерията в указаната със стрелка посока.

Внимание

 • Възможно е да има малко забавяне при включване на фотоапарата, когато батерията се използва за първи път.
 • Не можете да използвате батерии, различни от LP-E19.

Забележка

 • Избършете замърсяванията от гуменото уплътнение на батерията (1) с навлажнен памучен тампон.

Изваждане

 1. Завъртете лоста за освобождаване на батерията и я извадете.

  • Уверете, че превключвателят на захранването е поставен в позиция Power off ().
  • Отворете лоста за освобождаване на батерията, завъртете го в указаната със стрелка посока и извадете батерията.
  • За да предотвратите късо съединение, поставете предпазната капачка () от комплекта на батерията.
  • Когато не използвате фотоапарата, поставете капака на гнездото за батерията ().