Зареждане на батерията

 1. Свържете и включете зарядното устройство в контакта.

  • Свържете единия край на захранващия кабел към зарядното устройство и след това свържете другия му край към електрически контакт.
  • Всички индикатори са изключени, когато не са поставени батерии.
 2. Свалете предпазната капачка на батерията.

  • Свалете предпазните капачки на зарядното устройство и батерията.
 3. Заредете батерията.

  • Плъзнете батерията в гнездото (със страната с контактните пластини напред) и се уверете, че батерията е стабилно фиксирана към зарядното устройство.
  • Можете да поставите батерията в гнездо A или гнездо B.
  • Зареждането започва автоматично и индикаторът за зареждане започва да мига или да свети в зелено.
  • Батерията е заредена, когато и трите индикатора за зареждане (50%/80%/100%) светят в зелено.
 • Зареждането на изтощена батерия отнема около 2 h и 50 min при стайна температура (23°C). Времето, необходимо за зареждане на батерията, зависи силно от температурата на заобикалящата среда и остатъчния заряд на батерията.

 • С цел безопасност, зареждането на батерията при ниски температури (5–10°C) отнема повече време (до приблиз. 5 h).

Внимание

 • Използвайте зарядно устройство LC-E19, за да зареждате батерия LP-E19 (включени са в комплекта). Тази батерия не може да се зарежда със зарядно устройство LC-E4N/LC-E4.
 • В зависимост от състоянието на батерията зареждането до 100% от капацитета може да не е възможно.

Забележка

 • Ако поставите две батерии, те се зареждат една след друга в реда, в който сте ги поставили.
 • В момента на закупуване батерията не е заредена напълно.

  Заредете батерията преди употреба.

 • Заредете батерията в деня, в който възнамерявате да я използвате, или един ден преди това.

  Заредените батерии се разреждат бавно по естествен път дори когато не се използват.

 • След като заредите батерията, извадете я от зарядното устройство и издърпайте захранващия кабел от контакта.

  Когато не използвате батерията или зарядното устройство, поставете отново предпазните капачки.

 • Използвайте батерията в температурния диапазон 0–45°C.

  За оптимална работа на батериите ги използвайте при околна температура 10–30°C. По-ниските температури може временно да понижат капацитета на батерията и да скъсят времето за работа с батерията.

 • Когато не използвате фотоапарата, извадете батерията.

  Ако оставите батерията във фотоапарата за дълъг период от време, фотоапаратът ще консумира малко количество енергия, което може да доведе до прекомерно изтощаване на батерията и съкращаване на нейния живот. Съхранявайте батерията с поставена предпазна капачка на контактните пластини. Съхраняването на напълно заредена батерия може да доведе до понижаване на нейния капацитет.

 • Зарядното устройство за батерии може да бъде използвано и в други държави.

  Зарядното устройство за батерии е съвместимо със захранващо напрежение в диапазона от 100 V AC до 240 V AC 50/60 Hz. Ако е необходимо, използвайте адаптер за щепсела (достъпен в търговската мрежа), подходящ за съответната държава или регион. За да избегнете повреда, не свързвайте устройството към преносими трансформатори за адаптиране на захранващото напрежение.

 • Проверете живота на батерията, ако е необходимо.

  Натиснете бутона PERFORMANCE на зарядното устройство по време на зареждане, за да проверите живота на батерията, показан чрез броя на светещите в зелено индикатори.

  • Battery information 3 (charger): Характеристиките на батерията са добри.
  • Battery information 2 (charger): Животът на батерията е частично изчерпан.
  • Battery information 1 (charger): Препоръчително е да закупите нова батерия.
 • Ако батерията се изтощава бързо дори след като е заредена напълно, това означава, че тя е достигнала края на живота си.

  Проверете показанието за живота на батерията () и се снабдете с нова батерия.

Troubleshooting Индикаторът CAL мига.

 • Този индикатор ви съветва да калибрирате (разредите) батерията, което ще позволи точно определяне на капацитета за зареждане и показване на нивото на батерията чрез фотоапарата.
 • Когато индикаторът CAL мига в зелено, се препоръчва калибриране. Ако все пак желаете да заредите батерията, изчакайте приблизително. 10 s и зареждането ще стартира автоматично.
 • За да извършите калибриране, натиснете бутона CALIBRATE, докато индикаторът CAL мига в зелено. Индикаторът CAL светва в зелено и разреждането започва.
 • Зареждането започва автоматично след приключване на разреждането, но имайте предвид че колкото е по-голям първоначалният заряд на батерията, толкова повече време ще отнеме разреждането. Индикаторите 14h, 4h и 2h показват приблизителното необходимо време за разреждане. Мигащ в зелено индикатор 14h показва време за разреждане приблиз. 4–16 часа.
 • Калибрирането разрежда батерията докрай и след това зарежда батерията за около. 2 h. 50 min. За да отмените текущото калибриране и да стартирате зареждането, извадете батерията от зарядното устройство и я поставете отново.

Внимание

 • Многократното зареждане и използване на батерията без калибриране може да доведе до неточно показване на нивото на батерията ().
 • Възможно е едната батерия да се зарежда, докато другата се калибрира, но не е възможно две батерии да се зареждат или калибрират едновременно.
 • За да пестите време, е препоръчително да калибрирате батерията, когато тя е почти изтощена. Калибрирането на напълно заредена батерия LP-E19 и последващото зареждане отнема приблиз. 18 h. 50 min.

Troubleshooting Само индикаторът 100% свети веднага след поставяне на батерията.

 • Светенето само на индикатора 100% в зелено веднага след поставяне на батерия показва, че вътрешната температура на батерията е извън диапазона. Зареждането започва автоматично, когато вътрешната температура се върне в диапазона 5–40°C.
 • Когато са поставени две батерии, светенето само на индикатора 100% в зелено за втората батерия показва състояние на готовност за зареждане.

Troubleshooting И трите индикатора мигат.

 • Зареждане не е възможно, когато в зарядното устройство са поставени батерии, различни от LP-E19 . В този случай трите индикатора за зареждане и индикаторът CAL мигат в зелено.
 • Ако трите индикатора за зареждане мигат последователно в зелено по време на зареждане (със или без мигане на индикатора CAL в зелено), извадете батерията и се свържете с вашия дилър или с най-близкия сервизен център на Canon.
 • Ако трите индикатора за зареждане мигат по време на калибриране, извадете батерията и се свържете с вашия дилър или с най-близкия сервизен център на Canon.