Информация за батерията

Можете да проверите състоянието на използваната батерия.

 1. Изберете [Set-up: Battery info./Set-up: Информация за батерията].

  • (1) Модел на използваната батерия или захранващ адаптер.
  • (2) Символът за ниво на заряда на батерията () заедно с оставащия капацитет на батерията, показан през стъпка от 1%.
  • (3) Броят на заснетите снимки с използваната батерия. Стойността се нулира след зареждане на батерията.
  • (4) Живот на батерията в три нива.

   • Battery information3 (monitor) (Зелено): Характеристиките на батерията са добри.
   • Battery information 2 (monitor) (Зелено): Животът на батерията е частично изчерпан.
   • Battery information1 (monitor) (Червено): Препоръчително е да закупите нова батерия.

Внимание

 • Препоръчва се използване на оригинална батерия Canon LP-E19. Ако използвате батерии, които не са оригинални продукти на Canon, може да влошите работата на фотоапарата или да причините неизправност.

Забележка

 • Броячът на освобождаванията на затвора показва броя на заснетите цифрови снимки (без да се броят видеозаписите).
 • Ако на дисплея се изведе съобщение за комуникационна грешка, свързана с батериите, следвайте инструкциите в съобщението.