Включване на захранването

  • За да включите фотоапарата, натиснете бутона Power button. Натиснете бутона отново, за да изключите фотоапарата.

Настройване на дата, час и часова зона

Ако след като включите фотоапарата, се изведе екранът за задаване на дата/час/часова зона, вижте Дата/час/часова зона.

Промяна на езика на менютата

За смяна на езика на менютата вижте Език.