Основни предпазни мерки при запис на видео

Показване на указания преди запис

Указания може да се покажат при стартиране на фотоапарата, след регулиране на настройките или в други ситуации.

Указанията предупреждават, че вътрешната температура на фотоапарата може да се повиши, ако се записва видео при текущите настройки, и че ако продължите да записвате, фотоапаратът може да се изключи автоматично.

Ако възнамерявате да записвате видео с голяма продължителност, можете да промените настройките, посочени в указанията (като например резолюция на записа или използване на цифрово увеличаване), така че да записвате, без да се показват тези указния.

Ако предпочитате да записвате, без да променяте настройките, следете с повишено внимание всички предупреждаващи индикатори, които се показват, докато записвате.

Предупреждаващ индикатор при запис на видео

Индикатор с 10 нива (1) се извежда по време на запис на видео в случай на твърде висока вътрешна температура на фотоапарата.

С повишаването на вътрешната температура индикаторът нараства надясно. Колко бързо нараства индикаторът зависи от условията на снимане. Нива 1-7 са оцветени в бяло, но след като температурата достигне ниво 8, цветът се променя.

Символът [Temperature warning red] започва да мига в червено, ако продължите да записвате, след като индикаторът е достигнал ниво 9, оцветено в оранжево. Мигащият символ показва, че фотоапаратът скоро ще се изключи автоматично.

Ако продължите да записвате, докато символът мига, се извежда съобщение и фотоапаратът автоматично се изключва.

 • Последващ запис

  За да продължите да записвате със същите настройки, оставете фотоапарата изключен известно време, докато се охлади. Имайте предвид, че фотоапаратът може да прегрее отново, след като възобновите записа.

Внимание

 • Предпазни мерки при запис на видео.

 • Не насочвайте фотоапарата към силен източник на светлина, като например слънцето или силен източник на изкуствена светлина. Това може да повреди заснемащия сензор или вътрешните компоненти на фотоапарата.
 • Ако снимате обект с фини детайли, може да възникне моаре или изкривяване на цветовете.
 • Ако е зададена функцията [Auto white balance] или [Auto: White priority] и ISO светлочувствителността или отворът на диафрагмата се променят по време на запис на видео, балансът на бялото също може да се промени.
 • Ако записвате видео при флуоресцентно или LED осветление, картината може да трепти.
 • Ако извършвате автоматично фокусиране с USM обектив при запис на видео при слаба светлина, видеозаписът може да съдържа шум във вид на хоризонтални ивици. Същият тип шум може да възникне, ако фокусирате ръчно с някои обективи, снабдени с електронен пръстен за фокусиране.
 • Препоръчително е да заснемете пробно няколко видеозаписа, ако възнамерявате да използвате вариото по време на запис. Използването на вариото по време на запис на видео може да доведе до промяна на експонацията или запис на шум от работата на обектива, неравномерно ниво на записвания звук, неправилна корекция на изкривяванията на обектива или загуба на фокус.
 • Големите отвори на диафрагмата може да забавят или предотвратяват прецизното фокусиране.
 • Ако при запис на видео извършвате автоматично фокусиране, може да възникнат следните проблеми: значителна временна загуба на фокус, промени в яркостта на записваното изображение, временно спиране на записа на видео или запис на механичните звуци от работата на обектива.
 • Внимавайте да не покривате вградените микрофони с пръст и др.
 • Свързването или откачането на HDMI кабел по време на запис на видео ще прекрати записа.
 • Ако е необходимо, прочетете също Общи предупреждения при заснемане на снимки.
 • Фотоапаратът може да се загрее при запис на видео, докато е свързан чрез Wi-Fi. Използвайте статив или други средства, за да не държите фотоапарата в ръце, докато записвате.
 • Качество на запис и качество на изображението

 • Ако използвате обектив с Image Stabilizer (стабилизатор на образа) и поставите превключвателя IS в позиция ON, Image Stabilizer (стабилизатор на образа) ще работи непрекъснато, дори ако не сте натиснали спусъка наполовина. Това ще консумира енергия от батерията и може да скъси ефективното време за запис на видео. Ако Image Stabilizer (стабилизатор на образа) не е необходим, например при използване на статив, поставете превключвателя на Image Stabilizer (стабилизатор на образа) в позиция OFF.
 • Ако яркостта се промени, докато записвате видео с автоматична експонация, е възможно картината за кратко да замръзва. В този случай, записвайте видео с ръчна експонация.
 • Ако в сцената има много силен източник на светлина, ярката зона може да изглежда относително тъмна на екрана. Видеото ще се запише почти по същия начин, по който го виждате на екрана.
 • При снимане с висока ISO светлочувствителност, при висока температура, ниска скорост на затвора или слаба светлина в изображението може да се появи шум или изкривени цветове. Видеото ще се запише почти по същия начин, по който го виждате на екрана.
 • Записаното видео може да се възпроизвежда с лошо качество на звука и образа чрез други устройства и възпроизвеждането може да не е възможно дори ако устройствата поддържат формат MP4.
 • Ако използвате карта с ниска скорост на запис, може да се изведе индикатор в дясната част на екрана по време на запис на видео. Индикаторът показва количеството данни, които все още не са запаметени в картата (свободния капацитет на вътрешната буферна памет), като той нараства по-бързо при по-бавни карти. Ако индикаторът (1) се запълни, записът на видео автоматично се прекратява.

 • Ако картата е с висока скорост на запис, индикаторът няма да се изведе или нивото му (ако е изведен) ще се повишава слабо. Направете предварително няколко пробни видеозаписа, за да проверите дали скоростта на запис на картата е достатъчно висока.
 • Ако индикаторът покаже, че картата е пълна и видеозаписът спре автоматично, звукът към края на видеозаписа може да не се е записал правилно.
 • Ако скоростта на запис на картата се е намалила (поради фрагментиране) и се появи индикаторът, форматирането на картата може да повиши скоростта на запис.

Забележка

 • Бележки относно записа на видео

 • При всеки нов запис на видео в картата се създава нов видеофайл.
 • Зрителното поле (покритието) е приблиз. 100%.
 • Можете да фокусирате и чрез натискане на бутона AF start.
 • За да разрешите стартиране / спиране на записа на видео чрез натискане на спусъка докрай, задайте за [Fully-press/Натискане докрай] в менюто [Shooting: Shutter btn function for movies/Shooting: Функция на спусъка за видео] настройка [Start/stop mov rec/Старт/стоп запис видео] ().
 • Повечето външни микрофони, оборудвани с 3,5 mm мини-жак, са подходящи за използване.
 • Можете да използвате свързан външен микрофон вместо вградения микрофон.
 • Функцията за предварително зададена позиция на фокуса може да се използва при запис на видео със (супер) телеобективи, снабдени с тази функция, продавани на пазара от началото на втората половина на 2011 г.
 • Цветова дискретизация YCbCr 4:2:0 (8 бита) и цветово пространство BT.709 се използват за видеозаписи във формат 4K и Full HD.