Общо заснемане на снимки

Извеждана информация

За подробности относно символите, показвани на екрана при заснемане на снимки, вижте Извеждана информация.

Забележка

 • Когато символът [Display simulation] е оцветен в бяло, това означава, че яркостта на изображението на екрана съответства на яркостта на действително заснетото изображение.
 • Ако [Display simulation] мига, това означава, че яркостта на изображението не съответства на действително заснетото изображение поради твърде ярка или твърде тъмна заобикаляща среда. Въпреки това, яркостта на заснетото изображение ще отговаря точно на настройката за експонация. Вземете предвид, че шумът може да бъде по-забележим на екрана, отколкото в действителното заснето изображение.
 • Показване на симулиран образ може да не се извърши при някои настройки за снимане. Символът [Display simulation] и хистограмата ще се изведат в сиво на дисплея. Изображението се извежда на дисплея със стандартна яркост. Хистограмата може да не се изведе правилно в условия на ниска или висока осветеност.
 • Хистограмата може да бъде изведена, когато за [Shooting: Display simulation/Shooting: Показване на симулиран образ] е зададена настройка, различна от [Disable/Забранено] ().

Общи предупреждения при заснемане на снимки

Внимание

 • Не насочвайте фотоапарата към силен източник на светлина, като например слънцето или силен източник на изкуствена светлина. Това може да повреди заснемащия сензор или вътрешните компоненти на фотоапарата.
 • Качество на изображението

 • Когато снимате с висока ISO светлочувствителност, е възможно шумът (ивици, светли точки и др.) в изображението да стане забележим.
 • Снимането при високи температури може да причини появата на шум или изкривяване на цветовете в изображението.
 • Продължителното снимане може да повиши вътрешната температура на фотоапарата и да причини влошаване на качеството на изображенията. Когато не снимате, винаги изключвайте фотоапарата.
 • Ако снимате с продължителна експонация, когато температурата на фотоапарата е повишена, качеството на изображенията може да се влоши. Прекратете снимането и изчакайте няколко минути, преди да продължите да снимате.
 • Бял символ [Temperature warning white], предупреждаващ за висока вътрешна температура

 • Бял символ [Temperature warning white] показва висока вътрешна температура на фотоапарата. Белият символ [Temperature warning white] означава, че качеството на изображението ще се влоши. Прекратете снимането временно и оставете фотоапарата да се охлади.
 • Ако вътрешната температура на фотоапарата се повиши, качеството на изображенията, заснети с висока ISO светлочувствителност или продължителна експонация, може да се понижи дори преди да се изведе белият символ [Temperature warning white].
 • Резултати при снимане

 • При снимане в изглед с увеличаване настройките за скорост на затвора и отвор на диафрагмата ще са оцветени в оранжево. Ако снимате в изглед с увеличаване, експонацията може да не съответства на вашите желания. Отменете увеличаването, преди да снимате.
 • Ако заснемете изображението в изглед с увеличаване, то ще бъде запаметено без увеличаване.
 • Изображения и дисплей

 • В условия на твърде ниска или твърде висока осветеност яркостта на възпроизведеното изображението може да не съответства точно на яркостта на заснетото изображение.
 • Въпреки че в условия на слаба светлина шумът в изведеното на екрана изображение може да е по-забележим (дори при ниска ISO светлочувствителност), снимката ще съдържа по-малко шум, тъй като съществува разлика в качеството на изведеното на екрана изображение и на заснетото изображение.
 • Ако източникът на светлина (осветлението) се промени, докато снимате, екранът може да трепти. В този случай временно прекратете снимането и го възобновете при осветяване от източника на светлина, който ще използвате.
 • Ако насочите фотоапарата в друга посока, това може временно да наруши правилния изглед на яркостта на изображението. Преди да снимате, изчакайте, докато яркостта на изображението се стабилизира.
 • Ако в сцената има много силен източник на светлина, ярката зона може да изглежда относително тъмна на екрана. Въпреки това, ярката зона ще се заснеме правилно в изображението.
 • Ако в условия на слаба светлина за [Set-up: Screen brightness/Set-up: Яркост на дисплея] зададете висока яркост, в изображението на екрана може да се появи шум или изкривени цветове. Въпреки това, изображението няма да се заснеме с шум или изкривени цветове.
 • Когато увеличите изображението, рязкостта на изображението може да изглежда по-висока, отколкото е в действителност.
 • Обектив

 • Ако използвате обектив с Image Stabilizer (стабилизатор на образа) и поставите превключвателя IS в позиция Power on, Image Stabilizer (стабилизатор на образа) ще работи непрекъснато, дори ако не сте натиснали спусъка наполовина. Image Stabilizer (стабилизатор на образа) ще консумира енергия от батерията и може да намали възможния брой снимки в зависимост от условията на снимане. Ако Image Stabilizer (стабилизатор на образа) не е необходим, например при използване на статив, поставете превключвателя на Image Stabilizer (стабилизатор на образа) в позиция Power off.
 • При работа с EF обективи, функцията за предварително зададена позиция на фокуса може да се използва при снимане със (супер) телеобективи, снабдени с тази функция, продавани на пазара от началото на втората половина на 2011 г.

Забележка

 • Зрителното поле е приблиз. 100% (когато качеството на изображението е JPEG FineLarge).
 • Ако фотоапаратът бездейства продължително време, дисплеят автоматично ще се изключи след изтичането на интервала, зададен в [Auto power off/Автоматично изключване] или [Viewfinder off/Изкл. визьор] от менюто[Set-up: Power saving/Set-up: Пестене на енергия]. Фотоапаратът се изключва автоматично, след като изтече интервалът от време, зададен в [Auto power off/Автоматично изключване] ().
 • С помощта на HDMI кабел, достъпен в търговската мрежа, можете да възпроизвеждате изображенията на екрана на телевизор (). Вземете предвид, че звук не се възпроизвежда.