Резолюция на видеозаписа

Можете да зададете резолюция на видеозаписа, кадрова честота и метод на компресиране в [Shooting: Movie rec. size/Shooting: Резолюция на видеозаписа].

Имайте предвид, че кадровата честота се превключва автоматично в зависимост от настройката за [Set-up: Video system/Set-up: Телевизионен стандарт] ().

Размер на изображението Съотношение
4K 3840×2160 16:9
4K Crop 3840×2160 16:9
Full HD 1920×1080 16:9

Внимание

 • Ако промените настройката [Set-up: Video system/Set-up: Телевизионен стандарт], задайте отново [Shooting: Movie rec. size/Shooting: Резолюция на видеозаписа].
 • Други устройства може да не се справят успешно с възпроизвеждането на видео като 4K, Full HD59.94 fps/50.00 fps и видео с висока кадрова честота, тъй като възпроизвеждането изисква интензивна обработка.
 • Рязкостта и шумът в изображението може малко да се различават в зависимост от настройката за резолюция на записа и използвания обектив.

Забележка

 • За да постигнете по-добра работа на картата, препоръчително е да форматирате картата чрез фотоапарата, преди да записвате видео ().
 • Видео с HD или VGA качество не може да се записва.

Запис на 4K видео

 • Записът на 4K видео изисква стабилна карта с висока скорост на запис. За подробности вижте Карти, които позволяват запис на видео.
 • Записът на 4K видео увеличава значително натоварването на обработващия процесор, поради което вътрешната температура на фотоапарата може да се повиши по-бързо или да достигне по-високи стойности. Ако бял символ [Overheating restriction] или червен символ [Overheating restriction (red)] се изведе на екрана, докато записвате видео, това означава, че картата може да е повишила температурата си, затова прекратете записа на видео и изчакайте фотоапаратът да се охлади, преди да извадите картата. (Не изваждайте картата веднага.)
 • Можете да изберете всеки кадър от 4K видео, който да съхраните в картата като JPEG изображение ().

Зона на изображението

Зоната на изображението за видео се различава в зависимост от настройката за резолюция на видеозаписа

(1) 4K (3840×2160) / Full HD (1920×1080)

(2) 4K Crop (3840×2160)

Внимание

 • Използването на функцията "Цифров IS за видео" () изрязва още повече изображението в центъра на екрана.

Кадрова честота (fps: кадри в секунда)

 • [] 119,9 fps/[] 59,94 fps/[] 29,97 fps

  За региони, в които телевизионният стандарт е NTSC (Северна Америка, Япония, Южна Корея, Мексико и др.). За [119.9 fps] вижте Висока кадрова честота.

 • [] 100,00 fps/[] 50,00 fps/[] 25,00 fps

  За региони, в които телевизионният стандарт е PAL (Европа, Русия, Китай, Австралия и др.). За [100.0 fps] вижте Висока кадрова честота.

 • [] 23,98 fps

  Главно за запис с изглед на кинофилм. Настройката е достъпна, ако за [Set-up: Video system/Set-up: Телевизионен стандарт] е зададена настройка [For NTSC/За NTSC].

Метод за компресиране

 • [] IPB (Standard)

  Компресира няколко кадъра едновременно за постигане на по-голяма ефективност.

 • [] IPB (Light)

  Видеото се записва с по-ниска скорост на трансфер, отколкото при IPB (Standard), което води до по-малък размер на файла и съвместимост с повече системи за възпроизвеждане. Това ще направи възможната продължителност на заснемане по-голяма, отколкото при IPB (Standard) (с карта със същия капацитет).

Формат на запис на видео

 • [MP4] MP4

  Всички видеозаписи, записани с фотоапарата, се записват като видеофайлове в MP4 формат (разширение на файла ".MP4").

Карти, които позволяват запис на видео

Вижте Изисквания към картата за подробности относно картите, поддържащи всички резолюции за запис на видео.

Тествайте картите, като заснемете няколко видеозаписа, за да се уверите, че записват правилно при зададената резолюция ().

Внимание

 • Преди да записвате 4K видео, форматирайте картите, като изберете [Low level format/Форматиране на ниско ниво] във [Set-up: Format card/Set-up: Форматиране на карта] ().
 • Ако използвате карта с ниска скорост на запис, когато записвате видео, видеото може да не се запише правилно. Също така, ако възпроизвеждате видео от карта с ниска скорост на четене, видеото може да не се възпроизведе правилно.
 • Когато записвате видео, използвайте високоскоростна карта със скорост на запис достатъчно по-висока от скоростта на трансфер на видеото.
 • Ако при записа на видео възникнат проблеми, форматирайте картата и опитайте отново. Ако форматирането на картата не реши проблема, направете справка с уебсайта на производителя на картата и др.

Забележка

 • За да постигнете по-добра работа на картата, препоръчително е да форматирате картата чрез фотоапарата, преди да записвате видео ().
 • За да проверите скоростта на запис/четене на картата, направете справка с уебсайта на производителя на картата и др.

Видеофайлове с размер над 4 GB

 • Използване на SDHC карти, форматирани чрез фотоапарата

  Ако използвате фотоапарата, за да форматирате SDHC карта, той ще я форматира във формат FAT32.

  Когато записвате видео в карта, форматирана във FAT32, ако размерът на файла надвиши 4 GB, автоматично ще се създаде нов файл.

  При възпроизвеждане ще трябва да избирате видеофайловете последователно. Видеофайловете не могат да се възпроизвеждат автоматично в последователен ред. След като възпроизвеждането на видеофайла приключи, изберете следващия видеофайл и го възпроизведете.

 • Използване на SDXC карти, форматирани чрез фотоапарата

  Ако използвате фотоапарата, за да форматирате SDXC карта, той ще я форматира във формат exFAT.

  Когато се използва карта, форматирана в exFAT, дори ако размерът на файла надвиши 4 GB при запис на видео, видеото ще бъде съхранено в един файл (вместо да бъде разделено на множество файлове).

Внимание

 • При прехвърляне на видеофайлове, надвишаващи 4 GB в компютър, използвайте или EOS Utility или четец за карти (). Възможно е да не успеете да съхраните видеофайлове, надвишаващи 4 GB, ако опитате да извършите тази операция с помощта на стандартните функции на операционната система на компютъра.

Общо време за запис и размер на файла за 1 min

За подробности вижте Запис на видео.

Лимит на времето за запис на видео

 • При запис на видео с нормална кадрова честота

  Максималната продължителност на един видеозапис е 2 h Ако продължителността на видеозаписа достигне 2 h, записът ще се прекрати автоматично. Можете да възобновите записа чрез натискане на бутона за запис на видео (видеото ще бъде запаметено като нов видеофайл).

 • При запис на видео с висока кадрова честота

  Максималната продължителност на един видеозапис е 30 min. Ако продължителността на видеозаписа достигне 30 min, записът ще се прекрати автоматично. Можете да възобновите записа на видео с висока кадрова честота чрез натискане на бутона за запис на видео (видеото ще бъде запаметено като нов видеофайл).

Внимание

 • Вътрешната температура на фотоапарата може да се повиши и възможното време за запис да се намали след продължително възпроизвеждане на видео / използване на изглед на живо.