Висока кадрова честота

Можете да записвате видео с висока кадрова честота 119,9 fps или 100,0 fps. Това е идеално за запис на видео, което ще бъде възпроизвеждано на забавен каданс. Имайте предвид, че максималната продължителност на един видеозапис е 30 min.

 • Видеото се записва с качество Full HD119.9 fpsIPB (Standard) (IPB (Light)) или Full HD100.0 fpsIPB (Standard) (IPB (Light)).
 • За видео с висока кадрова честота не се записва звук.
 • Кодът за прогреса на времето по време на записа на видео напредва с 4 секунди в секунда.
 • Тъй като видеото с висока кадрова честота се записва като 29,97 fps/25,00 fps видеофайл, то ще бъде възпроизвеждано на забавен каданс с 1/4 скорост от реалната.

Внимание

 • Предупреждения за настройка [High Frame Rate/Висока кадрова честота: On/Вкл]

 • Код за прогреса на времето не се записва, когато за [Count up/Метод за броене] е зададена настройка [Free run/Свободно броене] в [Shooting: Time code/Shooting: Код за прогреса на времето] ().
 • Проверете настройката [Shooting: Movie rec. size/Shooting: Резолюция на видеозаписа], ако сте задали за тази настройка отново [Disable/Забранено].
 • Екранът може да трепти, ако записвате видео с висока кадрова честота при осветление от флуоресцентни или LED лампи.
 • Когато стартирате или прекратявате записа на видео с висока кадрова честота, изображението временно престава да се обновява и картината за кратко замръзва. Имайте това предвид, когато записвате видео във външни устройства чрез HDMI връзка.
 • Показанието за кадрова честота, изведено в екрана, докато записвате видео с висока кадрова честота, не съответства на кадровата честотата на записваното видео.
 • ISO светлочувствителността може да бъде зададена в диапазона ISO 100-12800. Чрез промяна на максимума за диапазона на ISO чувствителност в [Shooting: MovieISO speed settings/Shooting: MovieНастройки за ISO светлочувствителност] на H (25600) можете също да зададете настройка до H (25600) в режим [Movie manual exposure].
 • Кадровата честота на изходящия през порта HDMI видеосигнал е 59,94 fps или 50,00 fps.
 • Вътрешната температура на фотоапарата може да се повиши и възможното време за запис да се намали след продължително възпроизвеждане на видео или показване на изображения.