Извеждана информация

Екран при заснемане на снимки

При всяко натискане на бутона INFO извежданата информация ще се променя.

 • Действителните показания зависят от активните функции.
 1. (1) Максимален брой снимки в серия
 2. (2) Възможен брой снимки/Оставащи секунди до задействане на самоснимачката
 3. (3) Клин на фокуса/HDR/Многократна експонация/Редуциране на шума чрез множество експонации/Таймер за неограничена експонация/Таймер за интервал/Снимане във формат Dual Pixel RAW
 4. (4) Режим на снимане
 5. (5) AF зона
 6. (6) AF функция
 7. (7) Качество на изображението
 8. (8) Резолюция на видеозаписа
 9. (9) Режим за измерване на осветеността
 10. (10) Съотношение на изображението на снимки
 11. (11) Електронен хоризонт
 12. (12) AF точка (1-точков AF)
 1. (13) Брой оставащи кадри за клин на фокуса, многократна експонация или снимане с таймер за интервал
 2. (14) Налично време за запис на видео
 3. (15) Ниво на батерията
 4. (16) Предупреждение за заключване на функциите
 5. (17) Бутон за бърз контрол
 6. (18) Снимане с неутрализиране на пулсациите на светлината
 7. (19) Баланс на бялото/Корекция на баланса на бялото
 8. (20) Стил на снимката
 9. (21) Творчески филтри
 10. (22) Обект за разпознаване
 11. (23) Спусък с докосване/Създаване на папка
 12. (24) Бутон за увеличаване
 13. (25) Хистограма (Яркост/RGB)
 1. (26) AEB/FEB
 2. (27) Функция "Помощ при възпроизвеждане"
 3. (28) HDR PQ
 4. (29) Светкавица в готовност//FE фиксиране/Синхр. с висока скорост на затвора
 5. (30) Индикатор за монтиран аксесоар
 6. (31) Метод на снимане
 7. (32) Електронен затвор
 8. (33) AE фиксиране
 9. (34) Скорост на затвора
 1. (35) Отвор на диафрагмата
 2. (36) Wi-Fi функция
 3. (37) GPS
 4. (38) Симулация на експонацията
 5. (39) Bluetooth функция
 6. (40) ISO светлочувствителност
 7. (41) Приоритет на светлите тонове
 8. (42) Сила на Wi-Fi сигнала
 9. (43) Компенсация на експонацията
 10. (44) Индикатор за ниво на експонацията

Забележка

 • Можете да задавате информацията, която да се извежда чрез натискане на бутона INFO ().
 • Електронният хоризонт не е достъпен, когато фотоапаратът е свързан чрез HDMI към телевизор.
 • След задаване на настройки други символи може да се изведат за кратко на екрана.

Екран за запис на видео

При всяко натискане на бутона INFO извежданата информация ще се променя.

 • Действителните показания зависят от активните функции.
 1. (1) Предупреждение за заключване на функциите
 2. (2) Ниво на батерията
 3. (3) Налично време за запис на видео/Изтекло време за запис на видео
 4. (4) Режим на снимане
 5. (5) AF зона
 6. (6) Резолюция на видеозаписа
 7. (7) Цифрово увеличаване
 8. (8) Цифров IS за видео
 9. (9) Следящ AF за видео
 1. (10) AF точка (1-точков AF)
 2. (11) Хистограма (Яркост/RGB)
 3. (12) В процес на запис на видео
 4. (13) Баланс на бялото/Корекция на баланса на бялото
 5. (14) Стил на снимката
 6. (15) Творчески филтри
 7. (16) Обект за разпознаване
 8. (17) GPS
 9. (18) Електронен хоризонт
 1. (19) Функция "Помощ при възпроизвеждане"
 2. (20) HDR PQ
 3. (21) Индикатор за ниво на записвания звук (ръчно)
 4. (22) Самоснимачка за видео
 5. (23) AE фиксиране
 6. (24) Скорост на затвора
 7. (25) Контрол на прегряването
 8. (26) Отвор на диафрагмата
 1. (27) Wi-Fi функция
 2. (28) Сила на Wi-Fi сигнала
 3. (29) Bluetooth функция
 4. (30) Бутон за увеличаване
 5. (31) ISO светлочувствителност
 6. (32) Приоритет на светлите тонове
 7. (33) Компенсация на експонацията
 8. (34) Индикатор за ниво на експонацията (нива на мерене)

Внимание

 • Можете да задавате информацията, която да се извежда чрез натискане на бутона INFO ().
 • Електронният хоризонт не е достъпен, когато фотоапаратът е свързан чрез HDMI към телевизор.
 • Не можете да извеждате на екрана електронен хоризонт, координатна мрежа и хистограма по време на запис на видео (ако са изведени, записът на видео ще ги скрие от екрана).
 • Когато записът на видео стартира, индикацията за оставащо време за запис на видео ще се замени от индикацията за изтекло време.

Забележка

 • След задаване на настройки други символи може да се изведат за кратко на екрана.

Символи на сцената

В режим на снимане Scene Intelligent Auto фотоапаратът разпознава типа сцена и задава всички настройки в съответствие със сцената. Разпознатият тип сцена се извежда в горния ляв ъгъл на екрана.

Обект

Фон

Хора Обекти, различни от хора Цвят на фона
В движение*1 Сцена сред природата/
на открито
В движение*1 Макро*2
Ярък Portrait (Bright) Portrait With Motion (Bright) Nature/Outdoor Scene (Bright) Non-Portrait With Motion (Bright) Close Non-Portrait (Bright) Сив
Контражур Portrait (Bright/Backlit) Portrait With Motion (Bright/Backlit) Nature/Outdoor Scene (Bright/Backlit) Non-Portrait With Motion (Bright/Backlit) Close Non-Portrait (Bright/Backlit)
Със синьо небе Portrait (Blue Sky Included) Portrait With Motion (Blue Sky Included) Nature/Outdoor Scene (Blue Sky Included) Non-Portrait With Motion (Blue Sky Included) Close Non-Portrait (Blue Sky Included) Светлосин
Контражур Portrait (Blue Sky Included/Backlit) Portrait With Motion (Blue Sky Included/Backlit) Nature/Outdoor Scene (Blue Sky Included/Backlit) Non-Portrait With Motion (Blue Sky Included/Backlit) Close Non-Portrait (Blue Sky Included/Backlit)
Залез *3 Non-Portrait (Sunset) *3 Оранжев
Насочена светлина Portrait (Spotlight) Non-Portrait (Spotlight) Close Non-Portrait (Spotlight) Тъмносин
Тъмен Portrait (Dark) Non-Portrait (Dark) Close Non-Portrait (Dark)
Със статив*1 Portrait (Dark/Tripod Used)*4*5 *3 Nature/Outdoor Scene (Dark/Tripod Used) *3
 • 1: Не се извежда при запис на видео.
 • 2: Извежда се, когато монтираният обектив разполага с информация за разстоянието. С удължител за обектив или макрообектив символът, който се извежда, може да не съответства с действителната сцена.
 • 3: Показват се символи за сцени, избрани измежду тези, които могат да бъдат разпознати.
 • 4: Извежда се, когато са валидни всички от следните условия:
  Сцената е тъмна, снимате нощна сцена и фотоапаратът е монтиран на статив.
 • 5: Извежда се с всеки от обективите по-долу:
  • EF300mm f/2.8L IS II USM
  • EF400mm f/2.8L IS II USM
  • EF500mm f/4L IS II USM
  • EF600mm f/4L IS II USM
  • Обективи с Image Stabilizer (стабилизатор на образа), пуснати в продажба през и след 2012 г.
 • Използват се по-ниски скорости на затвора, когато в сила са условията в *4 и *5 едновременно.

Забележка

 • За някои сцени и условия на снимане символът, който се извежда, може да не съответства на действителната сцена.

Екран при възпроизвеждане

Базова информация за снимки

 1. (1) Статус на HDR изход
 2. (2) Bluetooth функция
 3. (3) Сила на Wi-Fi сигнала
 4. (4) Wi-Fi функция
 5. (5) Ниво на батерията
 6. (6) Номер на текущо изображение/Общ брой изображения/Брой намерени изображения
 7. (7) Скорост на затвора
 8. (8) Отвор на диафрагмата
 9. (9) Ниво на компенсация на експонацията
 1. (10) Вече изпратено към компютър/смартфон
 2. (11) Категория
 3. (12) Защита на изображението
 4. (13) Папка №-Файл №
 5. (14) Качество на изображението/Редактирано изображение/Изрязване/Запаметяване на кадри от видео
 6. (15) ISO светлочувствителност
 7. (16) Приоритет на светлите тонове

Внимание

 • Ако изображението е заснето с друг фотоапарат, възможно е част от информацията за заснемането да не бъде показана.
 • Може да не е възможно да възпроизвеждате изображения, заснети с този фотоапарат, чрез други фотоапарати.

Подробна информация за снимки

 1. (1) Отвор на диафрагмата
 2. (2) Настройки за стил на снимката
 3. (3) Скорост на затвора
 4. (4) Корекция/клин на баланса на бялото
 5. (5) Режим на снимане/Многократна експонация/Запаметяване на кадри от видео
 6. (6) Баланс на бялото
 7. (7) Auto Lighting Optimizer (Автоматично оптимизиране на осветеността)
 8. (8) Първо изображение от сцена
 9. (9) Качество на изображението/Редактирано изображение/Изрязване
 1. (10) Ниво на компенсация на експонацията
 2. (11) Дата и час на заснемане
 3. (12) Хистограма (Яркост/RGB)
 4. (13) Плъзгач за превъртане
 5. (14) ISO светлочувствителност
 6. (15) Приоритет на светлите тонове
 7. (16) Режим за измерване на осветеността
 8. (17) Размер на файла
 9. (18) Компенсация на експонацията на светкавицата/Отразена светкавица/HDR снимане/Редуциране на шума чрез множество експонации
 • За изображения, заснети в режим RAW+JPEG/HEIF, се показва размерът на RAW файловете.
 • Линии, обозначаващи заснетата зона, се извеждат за изображения, заснети с настройка за съотношение () и настройка RAW или RAW+JPEG за качество на изображението.
 • За изображения с добавена информация за изрязване се показват линиите, обозначаващи зоната на изображението.
 • При снимане със светкавица без компенсация на експонацията на светкавицата се извежда [Flash photography without flash exposure compensation].
 • [Bounce flash photography] обозначава снимки, заснети с отразена светкавица.
 • Настройката за динамичен диапазон се показва за изображения, заснети в режим HDR.
 • [Multiple exposures] показва изображения, заснети с многократна експонация.
 • [Multi Shot Noise Reduction] показва изображения, обработени чрез функцията за редуциране на шума чрез множество експонации.
 • [Still photo from test shots] показва тестови кадри за видео от последователни кадри..
 • [Images created and saved after performing processing] се извежда за изображения, създадени и запаметени чрез обработка на RAW изображения, промяна на размера, изрязване или запаметяване на кадър от видеозапис.
 • [Cropping (images)] обозначава изображения, които са били изрязани и след това съхранени.

Подробна информация за видео

 1. (1) Възпроизвеждане на видео
 2. (2) Режим за запис на видео/Видео с висока кадрова честота
 3. (3) Резолюция на видеозаписа
 4. (4) Кадрова честота
 1. (5) Метод за компресиране
 2. (6) Информация за ориентацията на видеото
 3. (7) Време за запис/Код за прогреса на времето
 4. (8) Формат на запис на видео
 • За повече прегледност са пропуснати обясненията за елементи, които са включени и в екрана с базова/подробна информация за снимки и които не са показани тук.

Забележка

 • По време на възпроизвеждане на видео се извежда “*, *” за параметрите [Fineness/Финост] и [Threshold/Праг] на [Sharpness/Рязкост] в [Picture Style/Стил на снимката].