Запаметяване на My Menu

В панела My Menu можете да запаметите елементи от менюто и потребителски функции, чиито настройки променяте често.

Създаване и добавяне на панели My Menu

 1. Изберете [Add My Menu tab/Добавяне на панел My Menu].

 2. Изберете [OK/OK].

  • Можете да добавите до пет панела My Menu, като повторите стъпки 1 и 2.

Запаметяване на елементи от менюто в панели My Menu.

 1. Изберете [MY MENU*: Configure/Конфигуриране].

 2. Изберете [Select items to register/Избор на елементи за запаметяване].

 3. Запаметете желаните елементи.

  • Изберете елемент и натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Изберете [OK/OK] в екрана за потвърждение.
  • Можете да запаметите до шест елемента.
  • За да се върнете към екрана от стъпка 2, натиснете бутона MENU.

Настройки на панела My Menu

Можете да сортирате и изтривате елементи в панела от менюто и да преименувате или изтривате панела от менюто.

 • Sort registered items/Сортиране на запаметени елементи

  Можете да промените последователността на запаметените в My Menu елементи. Изберете [Sort registered items/Сортиране на запаметени елементи], изберете елемент, чиято позиция искате да промените, и след това натиснете бутона Quick Control/Set. Когато се изведе [Top & bottom], завъртете селектора Quick control dial, за да промените позицията на елемента, и след това натиснете бутона Quick Control/Set.

 • Delete selected items/Изтриване на избрани елементи/Delete all items on tab/Изтриване на всички елементи в панела

  Можете да изтриете всеки от запаметените елементи. Опцията [Delete selected items/Изтриване на избрани елементи] изтрива един елемент, а опцията [Delete all items on tab/Изтриване на всички елементи в панела] изтрива всички запаметени елементи в панела.

 • Delete tab/Изтриване на панел

  Можете да изтриете текущия панел My Menu. Изберете [Delete tab/Изтриване на панел], за да изтриете панела [MY MENU*].

 • Rename tab/Преименуване на панел

  Можете да преименувате панела My Menu чрез [MY MENU*].

  1. Изберете [Rename tab/Преименуване на панел].

  2. Въведете текст.

   • Използвайте селектора Quick control dial или Multi-controller, за да изберете символ, и след това натиснете бутона Quick Control/Set, за да го въведете.
   • Ако изберете [Input mode], можете да промените режима на въвеждане.
   • За да изтриете единичен символ, изберете [Erase] или натиснете бутона Erase.
  3. Потвърждаване на въведения текст.

   • Натиснете бутона MENU и след това изберете [OK/OK].

Изтриване на всички панели My Menu / Изтриване на всички елементи

Можете да изтриете всички панели My Menu или всички елементи My Menu, които сте запаметили в панелите.

 • Delete all My Menu tabs/Изтриване на всички панели My Menu

  Можете да изтриете всички панели My Menu, които сте създали. Когато изберете [Delete all My Menu tabs/Изтриване на всички панели My Menu], всички панели от [MY MENU1] до [MY MENU5] ще бъдат изтрити и панелът [My Menu] ще се върне към фабричните си настройки.
 • Delete all items/Изтриване на всички елементи

  Можете да изтриете всички елементи, запаметени в панелите [MY MENU1] до [MY MENU5]. Панелите от менюто ще останат.

Внимание

 • Ако зададете [Delete tab/Изтриване на панел] или [Delete all My Menu tabs/Изтриване на всички панели My Menu], ще бъдат изтрити и панелите, преименувани с [Rename tab/Преименуване на панел].

Настройки за извеждане на менюто

Можете да изберете [Menu display/Извеждане на менюто], за да зададете екрана на менюто, който да се извежда пръв при натискане на бутона MENU.

 • Normal display/Нормален режим на дисплея

  Показва последно изведения екран от менюто.
 • Display from My Menu tab/Извеждане от панела My Menu

  Показва менюто с избран панел [My Menu].
 • Display only My Menu tab/Извеждане само на панела My Menu

  Показва само панела [My Menu] ([Shooting]/[Autofocus]/[Playback]/[Communication Functions]/[Set-up]/[Custom Functions] не се показват).