Корекция на баланса на бялото

Можете да коригирате зададения баланс на бялото. Ефектът от тази корекция е еквивалентен на използването на филтър за конвертиране на цветовата температура или филтър за балансиране на цветовете (достъпни в търговската мрежа).

Корекция на баланса на бялото

 1. Изберете [Shooting: WB Shift/Bkt./Shooting: WB корекция/клин].

 2. Задайте корекция на баланса на бялото.

  Примерна настройка: A2, G1

  • Използвайте Multi-controller, за да преместите показалеца “■” на екрана в подходящата позиция.
  • Съкращенията са B за синьо, A за кехлибарено, M за пурпурно и G за зелено. Балансът на бялото се коригира в посоката, в която местите показалеца.
  • Посоката и степента на корекцията се извеждат в горния десен ъгъл на екрана.
  • Натискането на бутона Erase отменя всички настройки за [WB Shift/Bkt./WB корекция/клин].
  • Натиснете бутона Quick Control/Set, за да затворите екрана за настройване.

Забележка

 • Една стъпка на корекцията по оста синьо/кехлибарено отговаря приблиз. на 5 Mired единици от филтър за конвертиране на цветова температура. (Майред: Мерна единица за цветова температура, използвана за обозначаване на стойности, като например наситеност на филтър за конвертиране на цветова температура.)

Автоматичен клин на баланса на бялото

Функцията "Клин на баланса на бялото" ви позволява да заснемете едновременно три изображения с различна тоналност.

Задаване на диапазон на клина на баланса на бялото.

 • На стъпка 2 от процедурата за "Корекция на баланса на бялото", ако завъртите селектора Quick control dial, показалецът “■” на екрана ще се замени с “■ ■ ■” (3 точки).

  Завъртането на селектора по часовниковата стрелка задава клин по оста B/A (синьо/кехлибарено), а завъртането на селектора обратно на часовниковата стрелка задава клин по оста M/G (пурпурно/зелено).

B/A отместване ±3 нива

 • Оста на отместването и диапазонът на клина се извеждат в горния десен ъгъл на екрана.
 • Натискането на бутона Erase отменя всички настройки за [WB Shift/Bkt./WB корекция/клин].
 • Натиснете бутона Quick Control/Set, за да затворите екрана за настройване.

Внимание

 • Ако използвате клин на баланса на бялото, максималният брой снимки в серия ще се намали.
 • Тъй като при едно заснемане се записват три снимки, ще е необходимо повече време, за да се запишат снимките в картата.

Забележка

 • Изображенията от клина ще бъдат заснети в следната последователност: 1. Стандартен баланс на бялото, 2. Отместване към синьо (B) и 3. Отместване към кехлибарено (A) или 1. Стандартен баланс на бялото, 2. Отместване към пурпурно (M) и 3. Отместване към зелено (G).
 • Можете също така да зададете функциите "Корекция на баланса на бялото" и "Автоматичен клин на експонацията (AEB)" в комбинация с функцията "Клин на баланса на бялото". Ако зададете AEB в комбинация с "Автоматичен клин на баланса на бялото", при едно заснемане ще бъдат записани общо девет снимки.
 • Ако се използва клин на баланса на бялото, символът за баланс на бялото ще мига.
 • Можете да промените последователността () и броя снимки () за клин на баланс на бялото.
 • Bracket е съкращение за Bracketing (Клин).