Баланс на бялото

Балансът на бялото (WB) запазва белите зони наистина бели на снимката. Обикновено с настройка Авто [Auto white balance] (Приоритет на атмосферата) или [Auto: White priority] (Приоритет на бялото) се постига правилният баланс на бялото. Ако не успявате да постигнете естествени цветове с настройка Авто, можете да изберете баланс на бялото, подходящ за източника на светлина, или да зададете ръчно баланс на бялото, като заснемете бял обект.

В режимите от основна зона на програматора настройката [Auto white balance] (Приоритет на атмосферата) се задава автоматично. ([Auto: White priority] (Приоритет на бялото) се задава в режим Food.)

 1. Натиснете бутона Multi-function (Timer 6 sec.).

  • При показано на екрана изображение натиснете бутона Multi-function.
 2. Изберете елемент за баланс на бялото.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете елемент за баланс на бялото.
 3. Изберете настройка за баланс на бялото.

  • Завъртете селектора Main dial, за да зададете настройка.

Забележка

 • За информация за настройките [Auto white balance] и [Auto: White priority] вижте [Auto white balance] Автоматичен баланс на бялото.
 • За да зададете желаната цветова температура, изберете [Color temperature] в [Shooting: White balance/Shooting: Баланс на бялото] и след това завъртете селектора Main dial.
(Приблиз.)
Индикация Режим Цветова температура (K: Келвин)
Auto white balance Авто (Приоритет на атмосферата) 3000–7000
Auto: White priority Авто (Приоритет на бялото)
Daylight Daylight/Дневна светлина 5200
Shade Shade/Сянка 7000
Cloudy Cloudy/Облачност, twilight, sunset 6000
Tungsten light Tungsten light/Волфрамова светлина 3200
White fluorescent light White fluorescent light/Бяла флуоресцентна светлина 4000
Flash При използване на Flash/Светкавица Задава се автоматично*
Custom Потребителски настройки 2000-10000
Color temperature Цветова температура 2500-10000

Достъпна със Speedlite светкавици с функция за предаване на информация за цветовата температура. В противен случай ще бъде зададена стойност приблиз. 6000K.

Баланс на бялото

Човешкото око се адаптира към промените в светлината, така че белите обекти изглеждат бели при всякакъв вид светлина. Цифровите фотоапарати използват цветовата температура на светлината, за да определят белия цвят, и въз основа на това прилагат обработка на изображението, за да изглеждат цветните тонове естествени във вашите снимки.

[Auto white balance] Автоматичен баланс на бялото

При настройка [Auto white balance] (Приоритет на атмосферата) можете малко да увеличите интензивността на топлите цветове в изображението при снимане на светлина от лампа с нажежаема жичка.

Ако сте задали [Auto: White priority] (Приоритет на бялото), можете да намалите интензивността на топлите цветове в изображението.

 1. Изберете [Shooting: White balance/Shooting: Баланс на бялото].

 2. Изберете [Auto white balance].

  • Изберете [Auto white balance] и след това натиснете бутона AF point selection.
 3. Изберете опция.

Внимание

 • Предупреждения, когато е избрана настройка [Auto: White priority] (Приоритет на бялото)

 • Топлият нюанс на обектите може да избледнее.
 • Когато сцената е осветена от няколко светлинни източника, топлите нюанси в снимката няма да могат да бъдат редуцирани.
 • При използване на светкавица цветовата тоналност ще бъде същата както при настройка [Auto white balance] (Приоритет на атмосферата).

[Custom] Потребителски баланс на бялото

Чрез функцията "Потребителски баланс на бялото" можете ръчно да зададете баланса на бялото според специфичния източник на светлина на мястото на заснемане. Изпълнявайте тази процедура при осветяване от източника на светлина на конкретното място, където ще снимате.

Запаметяване от изображение в картата

 1. Фотографирайте бял обект.

  • Насочете фотоапарата към еднороден бял обект, така че бялото да изпълва екрана.
  • Поставете фотоапарата в режим на ръчно фокусиране () и снимайте така, че белият обект да постигне стандартна експонация.
  • Може да бъде зададена всяка настройка за баланс на бялото.

Внимание

 • Правилен баланс на бялото може да не бъде постигнат, ако експонацията на заснетото изображение се различава значително от стандартната експонация
 • Не могат да бъдат избрани следните изображения: изображения, заснети с настройка за стил на снимката [Monochrome/Монохромно], изображения с многократна експонация, изображения от RAW серия от снимки, изрязани изображения, изображения с приложен творчески филтър или изображения, заснети с друг фотоапарат.
 1. Изберете [Shooting: Custom White Balance/Shooting: Потребителски баланс на бялото].

 2. Импортирайте данните за баланс на бялото.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете изображението, заснето на стъпка 1, и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Изберете [OK/OK], за да импортирате данните.
 3. Изберете [Shooting: White balance/Shooting: Баланс на бялото].

 4. Изберете настройката за потребителски баланс на бялото.

  • Изберете [Custom].

Снимане и запаметяване на баланс на бялото

 1. Натиснете бутона Quick Control/Set.

 2. Изберете елемент за баланс на бялото.

  • Натиснете Multi-controller нагоре или надолу, за да изберете.
 3. Изберете [Record and register WB/Запис и запаметяване на потребителски WB].

  • Завъртете селектора Main dial или натиснете Multi-controller наляво или надясно, за да изберете [Custom], и след това натиснете бутона Erase.
 4. Фотографирайте бял обект.

  • Насочете фотоапарата към еднороден бял обект, така че бялото да изпълва екрана.
  • Поставете фотоапарата в режим на ръчно фокусиране () и снимайте така, че белият обект да постигне стандартна експонация.
  • Данните за потребителски баланс на бялото ще бъдат запаметени във фотоапарата.

Внимание

 • Правилен баланс на бялото може да не бъде постигнат, ако експонацията на заснетото изображение се различава значително от стандартната експонация

Забележка

 • Вместо бял обект можете да използвате сива скала или стандартен 18% сив еталон (достъпни в търговската мрежа).

[Color temperature] Цветова температура

Може да се зададе стойност за цветовата температура на баланса на бялото.

 1. Изберете [Shooting: White balance/Shooting: Баланс на бялото].

 2. Задайте цветовата температура.

  • Изберете [Color temperature].
  • Завъртете селектора Main dial, за да зададете цветова температура, и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Можете да зададете цветова температура в диапазона от приблиз. 2500K до 10000K през стъпка от 100K.

Забележка

 • Когато задавате цветова температура за изкуствен източник на светлина, задайте корекция на баланса на бялото (пурпурно или зелено изместване), ако е необходимо.
 • Когато задавате [Color temperature] чрез показанията на уред за измерване на цветова температура (достъпен в търговската мрежа), направете няколко пробни снимки и регулирайте настройката така, че да компенсирате разликата между измерените с уреда данни и измерените от фотоапарата данни за цветова температура.