Режим на затвора

Можете да изберете метода на освобождаване на затвора.

 1. Изберете [Shooting: Shutter mode/Shooting: Режим на затвора].

 2. Изберете опция.

 • Mechanical/Механичен

  Снимането активира механичния затвор. Препоръчва се при снимане с широко отворена диафрагма на обектив с голям отвор на диафрагмата.

 • Elec. 1st-curtain/Елек. 1-ва преграда

  В някои условия на снимане размазването на изображението, причинено от вибрации, може да бъде намалено в сравнение с използването на механичен затвор.

  Скоростта на затвора за синхронизация със светкавица може да бъде по-висока в сравнение с използването на механичен затвор.

 • Electronic/Електронен

  Намалява шума и вибрациите от работата на затвора в сравнение с използването на механичен затвор или електронна първа преграда.

  Препоръчва се при снимане с широко отворена диафрагма на обектив с голям отвор на диафрагмата.

  Максималната скорост на затвора може да бъде по-висока в сравнение с използването на механичен затвор или електронна първа преграда.

  • Около изображението на екрана се извежда бяла рамка, когато за [Shooting: Drive mode/Shooting: Метод на снимане] е зададена настройка [High-speed continuous shooting] или [High-speed continuous shooting plus].
  • Операциите на затвора са придружени от звукови сигнали. Можете да деактивирате звуковите сигнали в [Set-up: Beep/Set-up: Звуков сигнал].

Внимание

 • При някои условия на снимане разфокусираните зони на изображението може да не изглеждат добре, когато снимате с близък до максималния отвор на диафрагмата при високи скорости на затвора. Ако разфокусираните зони на изображението не ви харесват, можете да постигнете по-добри резултати по някой от следните начини.

  • Снимайте с опция, различна от [Elec. 1st-curtain/Елек. 1-ва преграда].
  • Намалете скоростта на затвора.
  • Намалете отвора на диафрагмата.
 • Ако зададете за [Shooting: Silent shutter function/Shooting: Снимане с безшумен затвор] настройка [On/Вкл], затворът ще получи настройка [Electronic/Електронен].
 • Използването на вариото на обектива по време на заснемане на серия от снимки може да доведе до промени в експонацията дори при едно и също f/число. За подробности вижте уебсайта на Canon ().
 • В зависимост от използвания обектив можете да изберете да снимате с настройка [Elec. 1st-curtain/Елек. 1-ва преграда] или [Electronic/Електронен], за да постигнете ефективно стабилизиране на образа. За подробности вижте ръководството за използване на обектива.
 • Предупреждения, когато е зададена настройка [Elec. 1st-curtain/Елек. 1-ва преграда].

 • Размазване на изображението, причинено от вибрации, е по-вероятно с [High-speed continuous shooting plus], отколкото с [High-speed continuous shooting] или с [Low-speed continuous shooting].
 • Предпазни мерки, когато е зададена настройка [Electronic/Електронен]

 • Честотата на заснемане на серия от снимки може да се намали при определени условия.
 • Изображенията на бързо движещи се обекти може да изглеждат изкривени.
 • Изображенията може да се заснемат с неподходяща експонация, ако отворът на диафрагмата бъде променен при снимане в режим Program AE (Програма AE), Shutter-priority AE (AE с приоритет на скорост) или Flexible-priority AE (AE с гъвкав приоритет).
 • При някои обективи и при някои условия на снимане може да се чуе шум от настройването на диафрагмата на обектива и фокуса.
 • На екрана може да се наблюдават ярки ивици и заснетите изображения може да съдържат светли и тъмни ленти, ако снимате с електронен затвор по време на задействане на светкавици на други фотоапарати или при флуоресцентно осветление или други пулсиращи източници на светлина.
 • Ивици може да се появят във визьора или на екрана, ако снимате в условия на пулсиращи източници на светлина.