Конвертиране на HEIF в JPEG

Можете да конвертирате HEIF изображения, заснети в режим HDR, и да ги съхранявате като JPEG изображения.

 1. Изберете [Playback: HEIF→JPEG conversion/Playback: HEIF→JPEG конвертиране].

 2. Изберете изображение.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете HEIF изображение за конвертиране в JPEG формат.
  • Натиснете бутона Quick Control/Set, за да конвертирате в JPEG.
 3. Запаметете.

  • Изберете [OK/OK], за да съхраните JPEG изображението.

   • Проверете папката за съхранение и номера на файла на изображението и след това изберете [OK/OK].
   • За да конвертирате друго изображение, повторете стъпки 2 и 3.

Забележка

 • Някои сцени може да изглеждат различно след конвертиране, ако се сравнят оригиналните и конвертираните изображения.
 • Конвертиране не е достъпно за изрязани изображения или за кадри от 4K видео, съхранени като цифрови снимки.