M: Ръчна експонация

В този режим задавате ръчно както скоростта на затвора, така и отвора на диафрагмата. За да определите експонацията, използвайте индикатора за ниво на експонацията или ръчен експонометър (достъпен в търговската мрежа).

Manual exposure означава Manual (Ръчен).

 1. Поставете програматора в позиция Manual exposure.

 2. Задайте ISO светлочувствителност ().

  • Натиснете бутона ISO, за да я зададете.
  • С настройка ISO Авто можете да зададете компенсация на експонацията ().
 3. Задайте скоростта на затвора и отвора на диафрагмата.

  • За да зададете скоростта на затвора, завъртете селектора Main dial, а за да зададете отвора на диафрагмата, завъртете селектора Quick control dial.
 4. Фокусирайте обекта.

  • Натиснете спусъка наполовина.
  • Показалецът за ниво на експонацията [Exposure level] показва текущото ниво на експонацията спрямо стандартното ниво на експонацията.

  (1) Позиция на стандартна експонация

  (2) Показалец за ниво на експонацията

 5. Задайте експонацията и направете снимката.

  • Наблюдавайте индикатора за ниво на експонацията и задайте желаните скорост на затвора и отвор на диафрагмата.

Компенсация на експонацията с "ISO Авто"

Ако за ISO светлочувствителност е зададена настройка [AUTO] при снимане с ръчна експонация, можете да зададете компенсация на експонацията (), както е посочено по-долу:

 • Докоснете индикатора за ниво на експонацията
 • [Shooting: Expo.comp./AEB/Shooting: Компенс. на експонацията/AEB]
 • Завъртете контролния пръстен, докато натискате спусъка наполовина.

Внимание

 • Експонацията може да е различна от очакваната, когато е зададена настройка ISO Авто, тъй като ISO светлочувствителността се настройва, за да се осигури стандартна експонация в зависимост от зададената скорост на затвора и отвор на диафрагмата. В този случай задайте компенсация на експонацията.
 • Компенсация на експонацията не се прилага при снимане със светкавица с настройка ISO Авто дори когато сте задали ниво на компенсация на експонацията.

Забележка

 • ISO чувствителността се фиксира, когато задържите спусъка натиснат наполовина след постигането на фокус при използване на „AF при единичен кадър“ в режим Manual exposure с настройка ISO Авто, настройка Evaluative metering (Оценъчно мерене) и [Custom Functions: AE lock meter. mode after focus/Custom Functions: AE фиксиране след постигане на фокус] с настройка по подразбиране ().
 • Когато е зададена настройка ISO Авто, можете да натиснете бутона AE lock, за да фиксирате ISO светлочувствителността.
 • Ако натиснете бутона AE lock и след това прекомпозирате снимката, можете да видите разликата между стандартната експонация в индикатора за ниво на експонацията и експонацията в момента на натискането на бутона AE lock.
 • Настройката за компенсация на експонацията се запазва, ако превключите към режим Manual exposure с ISO Авто след използване на компенсация на експонацията в режим Program AE, Shutter-priority AE или Aperture-priority AE ().
 • Когато се извършва компенсация на експонацията през ½-стъпка в комбинация с ISO чувствителност, задавана през ⅓-стъпка, когато [Custom Functions: Exposure level increments/Custom Functions: Стъпка при задаване на ниво на експонацията] е с настройка [1/2-stop/1/2-стъпка] и се използва функцията ISO Авто, компенсацията на експонацията се регулира допълнително чрез промяна на скоростта на затвора. Но показанието за скорост на затвора няма да се промени.