Режим „Нощен портрет“

Използвайте режим [Night portrait] (Night Portrait/Нощен портрет) за заснемане на ярки, изразителни снимки на хора на фона на нощни сцени. Обърнете внимание, че за снимане в този режим е необходима външна светкавица. Препоръчително е използването на статив.

Tips Съвети за снимане

 • Използвайте широкоъгълен обектив и статив.

  Ако работите с вариообектив, използвайте максимално широк ъгъл, за да увеличите широтата на нощната сцена. Тъй като при снимане без статив възниква заклащане на фотоапарата, препоръчително е да използвате статив.

 • Проверете яркостта на изображението.

  Препоръчително е да прегледате на място изображението, след като го заснемете, за да проверите яркостта му. Ако обектът изглежда тъмен, приближете се по-близо и снимайте отново.

 • Снимайте в други режими на снимане.

  Помислете също за снимане в режим Scene Intelligent Auto и [Night portrait], защото има опасност снимките да са размазани.

Внимание

 • Инструктирайте обектите да останат неподвижни за момент след задействането на светкавицата.
 • Фокусирането може да е трудно, когато лицата на обектите изглеждат тъмни. В този случай задайте режим на фокусиране MF () и фокусирайте ръчно.
 • Автоматичното фокусиране през нощта или при тъмни сцени може да е трудно, когато в AF точката са попаднали светлинни точки. В този случай задайте режим на фокусиране MF () и фокусирайте ръчно.
 • Реалните снимки ще изглеждат малко по-различно от изображението за преглед, показано на екрана.

Забележка

 • Ако използвате самоснимачка, индикаторът на самоснимачката ще светва за кратко след заснемането в този режим.