Работа с менюто и настройки

 1. (1) Quick control dial Селектор за бърз контрол
 2. (2) Multi-controller Мултифункционален контролер
 3. (3) MENU бутон
 4. (4) INFO бутон
 1. (5) Екран
 2. (6) Quick Control/Set бутон
 3. (7) Main dial Главен селектор

Екран на менюто в режимите от „Основна зона“

В режимите от „Основна зона“ някои панели и настройки не се извеждат.

Екран на менюто в режимите от „Творческа зона“

 1. (1) Основни панели
 2. (2) Допълнителни панели
 3. (3) Елементи от менюто
 4. (4) Shooting: Снимане
 5. (5) Autofocus: Автоматично фокусиране
 6. (6) Playback: Възпроизвеждане
 1. (7) Wireless features: Безжични функции
 2. (8) Set-up: Настройки
 3. (9) Custom Functions: Потребителски функции
 4. (10) My Menu: My Menu
 5. (11) Настройки от менюто

Процедура за задаване на настройки

 1. Отворете екрана на менюто.

  • Натиснете MENU, за да изведете екрана на менюто.
 2. Изберете панела на желаното меню.

  • Натиснете бутона INFO, за да превключвате между основните панели (групи от функции).
  • Завъртете селектора Main dial, за да изберете допълнителен панел.
 3. Изберете елемент.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете елемент, и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
 4. Изберете опция.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете опция.
  • Текущата настройка се извежда в синьо.
 5. Задайте опция.

  • Натиснете бутона Quick Control/Set, за да я зададете.
 6. Затворете екрана за настройване.

  • Натиснете бутона MENU, за да се върнете към готовност за снимане.

Забележка

 • Описанията на функциите от менюто по-нататък в това ръководство предполагат, че първо сте натиснали бутона MENU, за да отворите менюто.
 • Операциите с менюто са възможни също и чрез докосване на екрана на менюто или използване на Cross keys или Multi-controller.
 • За да отмените операцията, натиснете бутона MENU.

Оцветени в сиво елементи от менюто

Пример: когато е зададен режим на заснемане на единични снимки

Оцветените в сиво елементи от менюто не могат да бъдат задавани. Елементът от менюто е оцветен в сиво, ако настройка на друга функция е с приоритет пред него.

Можете да видите функцията с приоритет, като изберете елемента в сиво от менюто и натиснете бутона Quick Control/Set.

Ако отмените настройката на функцията с приоритет, оцветеният в сиво елемент от менюто ще може да бъде задаван.

Внимание

 • Възможно е да не виждате функцията с приоритет за някои оцветени в сиво елементи от менюто.

Забележка

 • Можете да върнете функциите от менюто към фабричните им настройки, като изберете [Basic settings/Основни настройки] в [Set-up: Reset camera/Set-up: Инициализиране на фотоапарата] ().