Възстановяване на фабричните настройки

Настройките за снимане на фотоапарата и настройките на функциите от менютата могат да бъдат върнати към фабричните им стойности.

 1. Изберете [Set-up: Reset camera/Set-up: Инициализиране на фотоапарата].

 2. Изберете опция.

  • Basic settings/Основни настройки

   Възстановява фабричните настройки на функциите за снимане и настройките от менюто на фотоапарата.

  • Other settings/Други настройки

   Могат да бъдат възстановени фабричните стойности на отделни избрани елементи.

 3. Инициализирайте настройките.

  • Изберете [OK] в екрана за потвърждение.

Забележка

 • Потребителските режими за снимане на снимки се инициализират, когато бъде избрана опцията [Custom shooting mode (C1-C3)/Потребителски режим на снимане (C1-C3)] в [Other settings/Други настройки] в режим на снимане на снимки, а потребителските режими за запис на видео се инициализират, когато същата опция бъде избрана в режим на запис на видео.