A+: Напълно автоматични техники (Интелигентен автоматичен режим за сцена)

Прекомпозиране на снимката

В зависимост от сцената, ако изместите обекта малко вляво или вдясно от центъра, за да включите балансиран заден, ще постигнете по-добра перспектива.

Когато натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате неподвижен обект, фокусът ще се фиксира върху обекта. Прекомпозирайте снимката, докато държите спусъка натиснат наполовина, и след това натиснете спусъка докрай, за да снимате. Тази операция се нарича “фиксиране на фокуса”.

Заснемане на обекти, които се движат

След като натиснете спусъка наполовина и се изведе синя AF точка, фотоапаратът разпознава движението на обекта и използва функцията "Следящ AF, за да фокусира. Поддържайте обекта в кадър, докато държите спусъка натиснат наполовина, и в желания момент натиснете спусъка докрай.

Символи на сцената

Фотоапаратът автоматично разпознава типа сцена и автоматично задава всички настройки в съответствие със сцената. Разпознатият тип сцена се извежда в горния ляв ъгъл на екрана. За подробности за символите вижте Символи на сцената.