Възпроизвеждане на видео

 1. Превключете към режим на възпроизвеждане.

  • Натиснете бутона Playback.
 2. Изберете видеозапис.

  • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете видеозапис за възпроизвеждане.
  • В режим на възпроизвеждане на единични изображения символът [SET buttonMovie files], изведен в горния ляв ъгъл на екрана, обозначава, че това е видеозапис.
  • По време на групово възпроизвеждане от лявата страна на изображението се извежда перфорация, за да обозначи, че това е видеозапис. Тъй като видеозаписите не могат да бъдат възпроизведени от екрана за групово възпроизвеждане, натиснете SET, за да превключите към възпроизвеждане на единични изображения.
 3. При възпроизвеждане на единични изображения натиснете SET.

 4. Натиснете SET, за да възпроизведете видеото.

  • Възпроизвеждането на видео стартира.
  • Можете да преустановите временно възпроизвеждането и да изведете контролите за възпроизвеждане на видео, като натиснете SET. Натиснете бутона отново, за да възобновите възпроизвеждането.
  • Завъртете селектора Main dial, за да настроите нивото на звука (дори при възпроизвеждане).

  (1) Високоговорител

Контроли за възпроизвеждане на видео

Елемент Операции за възпроизвеждане
Playback Възпроизвеждане Натискането на бутона SET превключва между стартиране и спиране на възпроизвеждането.
Slow motion Бавно възпроизвеждане Настройте скоростта на бавното възпроизвеждане, като завъртите селектора Quick control dial 1. Скоростта на бавното възпроизвеждане се извежда в горния десен ъгъл на екрана.
Skip backward Прескачане назад Прескача назад с приблиз. 4 s при всяко натискане на SET.
Previous frame Предходен кадър Възпроизвежда предходния кадър с всяко натискане на SET. Ако задържите бутона SET натиснат, ще превъртите видеозаписа бързо назад.
Next frame Следващ кадър Възпроизвежда видеото кадър по кадър с всяко натискане на SET. Ако задържите бутона SET натиснат, ще превъртите видеозаписа бързо напред.
Skip forward Прескачане напред Прескача напред с приблиз. 4 s при всяко натискане на SET.
Edit Редактиране Извежда екрана за редактиране ().
Frame Grab Запаметяване на кадри от видео Функцията е достъпна при възпроизвеждане на 8K видео или 4K видео. Позволява ви да запаметите текущия кадър като снимка в JPEG или HEIF формат ().
Specified position Позиция на възпроизвеждане
mm' ss" Време за възпроизвеждане (минути:секунди, когато [Movie play count/Брояч при възпроизвеждане на видео] е с настройка [Rec time/Време за запис])

hh:mm:ss.ff (DF)

hh:mm:ss:ff (NDF)

Код за прогреса на времето (часове:минути:секунди:кадри, когато [Movie play count/Брояч при възпроизвеждане на видео] е с настройка [Time code/Код за прогреса на времето])
Volume Ниво на звука Завъртете селектора Main dial, за да настроите нивото на звука на вградения високоговорител () или слушалките.
MENUReturn Натиснете бутона MENU, за да се върнете към възпроизвеждане на единични изображения.

Внимание

 • Регулирайте силата на звука чрез контролите на телевизора, когато фотоапаратът е свързан към телевизор за възпроизвеждане на видео (), тъй като силата на звука не може да се регулира чрез завъртане на селектора Main dial.
 • Ако картата е с ниска скорост на четене или видеофайлът съдържа повредени кадри, възпроизвеждането ще се прекрати.