Запис на видео

За да се подготвите за запис на видео, натиснете бутона MODE и след това натиснете бутона INFO, за да отворите екрана [Shooting mode/Режим на снимане], показан тук.

вдясно от заглавието означава, че съответната функция е достъпна само в режим [Movies], [Shutter-priority AE (movies)], [Aperture-priority AE (movies)] или [Movie manual exposure].

Внимание

  • Ако превключите от заснемане на снимки към запис на видео, проверете отново настройките на фотоапарата, преди да започнете да записвате видео.

Забележка

  • Можете също така да записвате видео, като натиснете бутона за запис на видео по време на заснемане на снимки.
  • Видео, записано в режим [Scene Intelligent Auto], се записва с качество [Scene Intelligent Auto].

    Видео, записано в режими, различни от [Scene Intelligent Auto], се записва с качество [Program AE3 (movies)].