Фиксиране на експонацията (AE фиксиране)

Можете да фиксирате експонацията, когато фокусираната зона е различна от зоната за измерване на експонацията или когато желаете да направите множество снимки с еднакво ниво на експонация. Натиснете бутона AE lock, за да фиксирате експонацията, след това рекомпозирайте и направете снимката. Тази функция се нарича "AE фиксиране". Тя е полезна при заснемане на обекти, осветени в контражур и др.

 1. Фокусирайте обекта.

  • Натиснете спусъка наполовина.
  • Ще се изведе настройката на експонацията.
 2. Натиснете бутона AE lock (Timer 8 sec.).

  • Символът [AE lock] се извежда в долния ляв ъгъл на екрана, за да покаже, че експонацията е фиксирана (AE фиксиране).
  • Всяко натискане на бутона AE lock фиксира текущото ниво на експонацията.
 3. Композирайте снимката и я заснемете.

  • Ако искате да запазите АЕ фиксирането, за да направите още снимки, задръжте бутона AE lock натиснат и натиснете спусъка, за да заснемете следващата снимка.

Забележка

 • AE фиксирането не може да се използва с неограничена експонация.

Ефекти при AE фиксиране

Избор на режим за измерване на осветеността Избор на AF точка
Автоматичен избор Ръчен избор
Evaluative metering Фиксира се експонацията в AF точката, постигнала фокус. Фиксира се експонацията в избраната AF точка.
Partial meteringSpot meteringCenter-weighted average metering Фиксира се експонацията, измерена осреднено с приоритет на центъра.

Ако е зададена настройка [Evaluative metering], когато превключвателят за режима на фокуса на обектива е в позиция MF, се фиксира експонацията, измерена осреднено с приоритет на центъра.