Избор на режим за измерване на осветеността

Можете да изберете един от четирите метода за измерване на яркостта на обекта.

В режим [Scene Intelligent Auto] се задава автоматично оценъчно мерене.

 1. Натиснете бутона Q (Quick Control) (Timer 10 sec.).

  • При показано на екрана изображение натиснете бутона Q (Quick Control).
 2. Изберете режим за измерване на осветеността.

  • За да изберете настройка, завъртете селектора Quick control dial 1 или натиснете Multi-controller нагоре или надолу.
  • За да изберете режима на мерене, завъртете селектора Main dial или Quick control dial 2 или натиснете Multi-controller наляво или надясно.
 • Evaluative metering Evaluative metering/Evaluative metering Оценъчно мерене

  Универсален режим, подходящ дори за обекти, осветени в контражур. Фотоапаратът автоматично задава експонацията така, че да съответства на характеристиките на сцената.

 • Partial metering Partial metering/Partial metering Частично мерене

  Този режим е полезен, когато заснеманият обект е ограден от много по-ярка светлина поради осветяване в контражур и др. За измерване се използва централна зона с покритие от около 6,1% от площта на екрана.

 • Spot metering Spot metering/Spot metering Точково мерене

  Този метод е полезен за измерване на осветеността на определена част от обекта. За измерване се използва централна зона с покритие от около 3,1% от площта на екрана. Зоната за точково мерене е показана на екрана.

 • Center-weighted average metering Center-weighted average/Center-weighted average metering Осреднено с приоритет на центъра

  Меренето в цялата площ на екрана се осреднява, като се дава по-голям приоритет на зоната в центъра.

Забележка

 • По подразбиране фотоапаратът ще зададе експонацията, както е описано по-долу.

  При [Evaluative metering], задържането на спусъка натиснат наполовина ще фиксира настройката на експонацията (AE фиксиране) след постигането на фокус в режим "AF при единичен кадър". При [Partial metering/Spot metering/Center-weighted average metering], настройката на експонацията се определя в момента на заснемането на снимката (без да се фиксира експонацията при натискане на спусъка наполовина).

 • Чрез [Custom Functions: AE lock meter. mode after focus/Custom Functions: AE фиксиране след постигане на фокус] () можете да зададете дали да се фиксира експонацията (AE фиксиране), или не след постигане на фокус в режим "AF при единичен кадър".