Снимане със светкавици Speedlite

Светкавици Speedlite EL/EX за фотоапарати EOS

Светкавици Speedlite от серията EL/EX (продават се отделно) могат да се използват за снимане с фотоапарата.

За инструкции прегледайте ръководството за работа със Speedlite светкавицата от серията EL/EX.

 • Компенсация на експонацията на светкавицата

  Можете да регулирате мощността на светкавицата (компенсация на експонацията на светкавицата). С изведено на дисплея изображение натиснете бутона Multi-function, завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете настройката за компенсация на експонацията на светкавицата, след това завъртете селектора Main dial, за да зададете ниво на компенсация на експонацията на светкавицата. Можете да задавате компенсация на експонацията на светкавицата до ±3 единици през 1/3 стъпка.

 • FE фиксиране

  Тази функция позволява да постигнете правилна експонация на светкавицата за определена част от обекта. Позиционирайте центъра на визьора върху обекта, натиснете бутона AE lock, след това композирайте сцената и заснемете изображението.

Внимание

 • Ако [Shooting: Auto Lighting Optimizer/Shooting: Автоматично оптимизиране на осветеността] () е с настройка, различна от [Disable/Забранено] изображението може да изглежда ярко дори ако е зададена отрицателна компенсация на експонацията на светкавицата за постигане на по-тъмно изображение.
 • При снимане със светкавица задайте за [Shooting: Shutter mode/Shooting: Режим на затвора] настройка, различна от [Electronic/Електронен] ().

Забележка

 • Светкавицата Speedlite автоматично ще задейства лъч за подпомагане на AF, ако автоматичното фокусиране е затруднено в условия на слаба светлина.
 • Можете да зададете компенсация на експонацията на светкавицата също и чрез екрана за бърз контрол () или чрез настройката [Flash function settings/Настройки на светкавицата] на [Shooting: External Speedlite control/Shooting: Контрол на външна Speedlite светкавица] ().
 • Фотоапаратът може да включва автоматично някои светкавици Speedlite при включване на захранването на фотоапарата. За подробности вижте ръководството за използване на светкавицата Speedlite, поддържаща тази функция.

Speedlite светкавици на Canon, различни от серията EL/EX

 • При използване на Speedlite светкавица от серията EZ/E/EG/ML/TL, поставена в режим A-TTL или TTL, светкавицата може да се задейства само с пълна мощност.

  Поставете фотоапарата в режим [Manual exposure] или [Aperture-priority AE] и задайте настройка за отвор на диафрагмата, преди да снимате.

 • Когато използвате Speedlite светкавица, която поддържа ръчен режим, снимайте с ръчен режим на светкавицата.

Светкавици на други (не-Canon) производители

 • Скорост на затвора при синхронизация

  Фотоапаратът може да се синхронизира с компактни светкавици на други (не-Canon) производители при скорост на затвора до 1/250 s (или до 1/200 s, когато за [Shooting: Shutter mode/Shooting: Режим на затвора] е зададена настройка [Mechanical/Механичен]). Продължителността на импулса на големи студийни светкавици е по-голяма от тази на импулса на компактните светкавици и се различава в зависимост от модела. Преди да снимате, проверете дали синхронизирането на светкавицата се извършва правилно, като направите няколко тестови снимки със скорост на затвора приблиз. 1/60 s до 1/30 s.

 • PC порт

  • Можете да задействате светкавици чрез кабел за синхронизация, свързан към PC порта (). Конекторът е подсигурен с резба, за да се избегне нежелано откачане на кабела.
  • PC портът на фотоапарата няма полярност. Могат да се свързват кабели за синхронизация с произволна полярност.

Внимание

 • Използването на фотоапарата със светкавици или аксесоари за светкавици на други производители може да доведе до неправилна работа и дори повреда.
 • Не свързвайте светкавици с изходно напрежение 250 V или повече към PC порта.
 • Не монтирайте високоволтова светкавица към чехълчето на фотоапарата. Тя може да не се задейства.

Забележка

 • Можете да използвате едновременно светкавица, монтирана към чехълчето на фотоапарата, и светкавица, свързана към PC порта на фотоапарата.