Компоненти на фотоапарата

 1. (1) MODE бутон
 2. (2) Бутон за запис на видео
 3. (3) Main dial Главен селектор
 4. (4) Multi-function Многофункционален бутон
 5. (5) Спусък
 6. (6) LCD panel illumination Бутон за превключване на информацията/осветяване на индикаторния панел
 7. (7) Индикатор за самоснимачка/Лъч за подпомагане на AF
 8. (8) Сензор на системата за дистанционно управление
 9. (9) Ръкохватка (Гнездо за батерията)
 10. (10) Отвор за кабела на DC съединителя
 11. (11) Бутон за преглед на дълбочината на рязкост
 12. (12) Контактни пластини
 1. (13) Гнездо за обектива
 2. (14) Контактни пластини за синхронизация на светкавицата
 3. (15) Чехълче
 4. (16) Маркировка за монтиране на RF обектив
 5. (17) Превключвател на захранването
 6. (18) Отвор за ремък
 7. (19) Focal plane mark Маркировка за фокусна равнина
 8. (20) Микрофон
 9. (21) Преграда на затвора/заснемащ сензор
 10. (22) Бутон за освобождаване на обектива
 11. (23) Щифт за фиксиране на обектива
 12. (24) Порт за дистанционно управление
 13. (25) Капачка на тялото
 1. (1) Сенник на окуляра
 2. (2) Окуляр на визьора
 3. (3) MENU Бутон на менюто
 4. (4) Високоговорител
 5. (5) Капак на портовете
 6. (6) Индикаторен панел
 7. (7) Multi-function lock Бутон за заключване на функции
 8. (8) Quick control dial 2 Селектор за бърз контрол 2
 9. (9) AF start Бутон за стартиране на AF
 10. (10) Multi-controller Мултифункционален контролер (може да се натиска в центъра)
 11. (11) Magnify or reduce Бутон за увеличаване/намаляване
 12. (12) Q (Quick Control) Бутон за бърз контрол
 1. (13) INFO Бутон INFO
 2. (14) SET Бутон за потвърждаване на настройки
 3. (15) Индикатор за достъп
 4. (16) Erase Бутон за изтриване
 5. (17) Playback Бутон за възпроизвеждане
 6. (18) Микрофон за гласови бележки
 7. (19) Сензор на визьора
 8. (20) RATE Бутон за категоризиране/гласови бележки
 9. (21)External microphone IN terminal Вход за външен микрофон
 10. (22) Digital terminal Цифров порт
 11. (23) HDMI micro OUT terminal Порт HDMI micro OUT
 12. (24) Headphone terminal Порт за слушалки
 13. (25) Flash Firing PC порт
 1. (1) Селектор за настройване на диоптъра
 2. (2) Отвор за фиксиране на аксесоари
 3. (3) Екран
 4. (4) Цокъл за статив
 5. (5) Сериен номер (номер на фотоапарата)
 6. (6) AE lock Бутон за AE фиксиране
 7. (7) AF point selection Бутон за избор на AF точка
 8. (8) Отвор за ремък
 1. (9) Капак на гнездото за карти
 2. (10) Бутон за изваждане на карта
 3. (11) Гнездо за карти 2
 4. (12) Гнездо за карти 1
 5. (13) Ключе за капака на гнездото за батерията
 6. (14) Капак на гнездото за батерията
 7. (15) Quick control dial 1 Селектор за бърз контрол 1

Информация в индикаторния панел

Информацията се променя в зависимост от статуса на фотоапарата. За подробности за символите вижте Извеждана информация.

Индикации във визьора

Информацията се променя в зависимост от статуса на фотоапарата.

Зарядно устройство LC-E6

Зарядно устройство за батерия LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 ().

 1. (1) Гнездо за батерия
 2. (2) Индикатор за зареждане на батерията
 3. (3) Щепсел

Зарядно устройство LC-E6E

Зарядно устройство за батерия LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 ().

 1. (1) Индикатор за зареждане на батерията
 2. (2) Гнездо за батерията
 3. (3) Захранващ кабел
 4. (4) Вход за захранващия кабел

Поставяне на ремъка

Прекарайте края на ремъка през халката за ремък на фотоапарата откъм долната страна и след това го прекарайте през катарамата, както е показано. Издърпайте ремъка, за да се уверите, че той няма да се изплъзне от катарамата.

Използване на протектора за кабел

Когато свързвате фотоапарата към компютър, използвайте интерфейсния кабел от комплекта или кабел на Canon.

Когато свързвате интерфейсен кабел, използвайте протектора за кабел от комплекта. Използването на протектора за кабела предотвратява случайно измъкване на кабела и повреда на порта.

Използване на включения в комплекта интерфейсен кабел и на HDMI кабел, достъпен в търговската мрежа

  • (1) Протектор за кабел
  • (2) Скоба
 1. Използване на тънък кабел

  Използване на дебел кабел

  • (3) Доставен в комплекта интерфейсен кабел
 2. Използване на тънък кабел

  Използване на дебел кабел

 3. Използване на тънък кабел

  Използване на дебел кабел

 4. Използване на тънък кабел

  Използване на дебел кабел

  • (4) HDMI кабел (продава се отделно)

Използване на интерфейсен кабел на Canon (опция)

Когато използвате интерфейсен кабел на Canon (продава се отделно), прокарайте кабела през скобата (5), както е показано, преди да прикачите скобата към протектора за кабел.

Внимание

 • Използването на фотоапарата, когато интерфейсният кабел е свързан без протектора за кабел, може да повреди цифровия порт.
 • Уверете се, че интерфейсният кабел е свързан стабилно към цифровия порт.

Забележка

 • Използвайте HDMI кабел, достъпен в търговската мрежа, когато свързвате фотоапарата към телевизор. Когато свързвате HDMI кабел, използвайте и протектора за кабел.