Грижи и съхранение

Грижи за фотоапарата

 • Този фотоапарат е прецизно устройство. Не го изпускайте и не го подлагайте на механични удари.
 • Фотоапаратът не е водоустойчив и не трябва да се използва във влажна среда или под вода.
 • За да увеличите устойчивостта на фотоапарата на прах и намокряне, дръжте плътно затворени капаците на портовете, на батерията, на гнездото за картата и всички останали капаци.
 • Този фотоапарат е проектиран да бъде устойчив на прах и намокряне, за да се предотврати проникването във фотоапарата на случайно попаднали върху него пясък, прах, нечистотии или вода, но не е възможно да се предотврати напълно проникването на нечистотии, прах, вода или сол във фотоапарата. Доколкото е възможно, не позволявайте попадането на мръсотия, прах, вода или сол върху фотоапарата.
 • Ако вода попадне върху фотоапарата, попийте я с чиста и суха кърпа. Ако нечистотии, прах или сол попаднат върху фотоапарата, избършете го с чиста и добре изстискана влажна кърпа.
 • Използването на фотоапарата на прашни или мръсни места може да доведе до повреда.
 • Почиствайте фотоапарата след употреба. Оставянето на нечистотии, прах, вода или сол върху фотоапарата може да причини неизправност.
 • Ако случайно изпуснете фотоапарата във вода или се опасявате, че в него е проникнала влага (вода), нечистотии, прах или сол, незабавно се консултирайте с най-близкия сервизен център на Canon.
 • Никога не оставяйте фотоапарата в близост до устройства, които генерират силни магнитни полета, като магнити и електродвигатели. Наред с това, не използвайте фотоапарата и не го оставяйте на места, на които се излъчват силни радиовълни, например в близост до големи антени. Силните магнитни полета и радиовълните могат да доведат до неправилно функциониране на фотоапарата или да повредят графичните данни.
 • Не оставяйте фотоапарата в силно нагорещена среда (например в автомобил, изложен на пряка слънчева светлина). Високите температури може да повредят фотоапарата.
 • Фотоапаратът съдържа прецизни електронни компоненти. Не се опитвайте да го разглобявате или да го ремонтирате сами.
 • Не блокирайте работата на преградите на затвора с пръсти или други предмети. В противен случай може да причините неизправност.
 • Използвайте само продухваща помпа (достъпна в търговската мрежа), за да отстраните прахта от обектива, визьора или други части. Не почиствайте корпуса или обектива на фотоапарата с препарат, съдържащ органични разтворители. Ако фотоапаратът е силно замърсен, обърнете се към най-близкия сервизен център на Canon.
 • Не докосвайте електрическите контактни пластини на фотоапарата. Така ще предпазите контактните пластини от корозия. Корозиралите контактни пластини може да повредят фотоапарата.
 • Бързото преместване на фотоапарата от студена в топла среда може да предизвика отлагането на конденз по корпуса и вътрешните му повърхности. За да избегнете образуването на конденз, поставете фотоапарата в запечатан полиетиленов плик и го оставете да се приспособи към по-високата температура, преди да го извадите от плика.
 • Ако по фотоапарата се образува конденз, за да предотвратите повреда, не използвайте фотоапарата и не отстранявайте обектива, картата или батерията. Изключете фотоапарата и изчакайте, докато влагата се изпари напълно, преди да подновите работата с фотоапарата. Дори след като фотоапаратът е напълно сух, ако неговите вътрешни компоненти все още са студени, не отстранявайте обектива, картата или батерията, докато фотоапаратът не се адаптира към околната температура.
 • Ако не възнамерявате да използвате фотоапарата за продължителен период от време, извадете батерията му и го съхранявайте на хладно, сухо и проветриво място. При продължително съхранение задействайте затвора периодично, за да се уверите, че фотоапаратът функционира правилно.
 • Не съхранявайте фотоапарата на места, на които се използват корозивни химикали, като например в химическа лаборатория.
 • Ако фотоапаратът е бил съхраняван през продължителен период от време, проверете функциите му, преди да пристъпите към неговото използване. Ако не сте използвали фотоапарата за известно време или ви предстои да заснемате важни снимки, като например при пътуване в чужбина, обърнете се към най-близкия сервизен център на Canon за проверка на фотоапарата или лично проверете дали той функционира нормално.
 • Фотоапаратът може да се нагорещи след продължителна серия от снимки или заснемане на снимки/видео за продължителен период от време. Това не е повреда.
 • Ярък източник на светлина във или извън кадъра може да доведе до отблясъци.
 • Когато снимате в контражур, дръжте слънцето достатъчно далеч извън зрителния ъгъл на обектива. Не допускайте интензивни източници на светлина, като например слънце, лазери и други интензивни източници на изкуствена светлина, да навлизат в кадър, както и да са разположени в близост до периферията на кадъра. Концентрираната силна светлина може да причини образуването на дим или да повреди заснемащия сензор или други вътрешни компоненти.
 • Поставете капачката на обектива, за да предотвратите навлизането на пряка слънчева и друга светлина през обектива, когато не снимате.

Дисплей, визьор и индикаторен панел

 • Въпреки че дисплеят и визьорът са произведени по изключително прецизна технология с над 99,99% ефективни пиксели, все пак е възможно 0,01% или по-малко от пикселите да са „мъртви” или да се наблюдават черни, червени или оцветени в друг цвят точки. Това не е повреда. Те не се отразяват върху качеството на записаното изображение.
 • Ако оставите дисплея включен за дълъг период от време, може да настъпят временни промени в неговата физическа структура и да се наблюдават остатъчни контури от продължително възпроизвежданото изображение. Това е само временно явление. Проблемът изчезва, когато оставите фотоапарата, без да го използвате няколко дни.
 • При ниски температури дисплеят може да реагира малко по-бавно, а при високи температури може да загуби яркостта си. Той ще възстанови нормалните си характеристики при стайна температура.

Карти

За да защитите картата и запаметените в нея данни, обърнете внимание на следното:

 • Старайте се да не изпускате, огъвате или мокрите картата. Не я подлагайте на силни механични удари или вибрации.
 • Не докосвайте контактните пластини на картата памет с пръсти или с метални предмети.
 • Не залепвайте стикери и др. върху картата.
 • Не съхранявайте и не използвайте картата в близост до устройства, които генерират силно магнитно поле (например телевизори, високоговорители или магнити). Също така, избягвайте да съхранявате картата памет на места, изложени на статично електричество.
 • Не оставяйте картата изложена на пряка слънчева светлина или в близост до отоплителни уреди.
 • Съхранявайте картата в подходяща опаковка.
 • Не съхранявайте картата в гореща, запрашена или влажна среда.

Обектив

 • Когато демонтирате обектива от фотоапарата, поставяйте неговата задна предпазна капачка и го поставяйте със задния му край нагоре, за да предотвратите надраскване на повърхността на лещите или контактните му пластини (1).

Петна по заснемащия сензор

Наред с прахта, която прониква във фотоапарата, в редки случаи смазваща субстанция от вътрешните компоненти на фотоапарата може да попадне върху сензора. Ако след автоматичното почистване в изображението все още се наблюдават петна, отнесете фотоапарата за почистване на сензора в най-близкия сервизен център на Canon.

Батерия

Съвети за използване на батерията и зарядното устройство

 • Съхранявайте на хладно, сухо и проветриво място.
 • Когато съхранявате батерията продължително време, зареждайте я веднъж годишно.
 • Когато зареждате батерията, се стремете да я заредите до приблиз. 50%, вместо да я заредите напълно ().
 • При стайна температура (23°C) са необходими около 60 min за зареждане на изтощена батерия до около 50%. Времето за зареждане на батерията се различава значително в зависимост от температурата на заобикалящата среда.
 • Ако батерията не се използва продължително време, токът на саморазряд, който продължава да протича вътре в батерията, когато я извадите от фотоапарата, може евентуално да доведе до преразряд и да я направи негодна за използване дори и след последващо зареждане.