Задаване на настройки на светкавицата чрез контролите на фотоапарата

Тази глава описва как се задават настройки на светкавицата чрез менюто на фотоапарата.

Внимание

  • Когато фотоапаратът е поставен в режим "Напълно автоматичен" или в режим от "Основна зона" на програматора, операциите в тази глава не са достъпни. Поставете фотоапарата в режим на снимане Flexible AE Program AE Shutter priority AE Aperture-priority AE Manual exposure bulb (Bulb) (Режими с по-сложни техники за снимане).